Gå till innehållet

Kom på jobb eller praktik till miljöministeriet

Vill du vara med och skapa ett samhälle som tar miljöhänsyn, bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara städer? Vid miljöministeriet är det möjligt att påverka dessa frågor, och även många andra viktiga frågor som rör naturen och den byggda miljön.

Vi som arbetar vid miljöministeriet är intresserade av ekologisk välfärd. Vi tycker också det är viktigt med en trivsam arbetsgemenskap och att det finns intresse att utveckla det egna arbetet och samarbeta med olika aktörer, såväl inom statsförvaltningen som med företag och organisationer.

Du kan ansöka om lediga arbetsplatser vid miljöministeriet genom att lämna in en ansökan via rekryteringstjänsten Valtiolle.fi. I platsannonserna finns närmare anvisningar om hur du ska gå till väga.

Ansök om praktikplats vid miljöministeriet

Vid miljöministeriet arbetar varje år flera högskolepraktikanter, och många av dem stannar kvar och får anställning här. Praktikanternas arbetsuppgifter planeras så att de stöder studierna så bra som möjligt. Praktikanterna får utföra mångsidiga och utmanande arbetsuppgifter, t.ex. inom olika projekt.

Praktikmöjligheter erbjuds studerande inom olika områden: Vi söker bland annat experter inom juridik, geografi, naturvetenskaper, politik, förvaltningsvetenskaper och kommunikation. Hur praktikplatserna fördelar sig på olika områden varierar från år till år, så det lönar sig att följa platsannonserna! Tipsa också din ämnesförening om möjligheten att delta i studiebesök vid miljöministeriet.

Det är önskvärt, men inte nödvändigt, att du som studerande får praktikstöd av högskolan.

Praktikplatserna offentliggörs årligen i december–januari. Anslagen om praktikplatser publiceras via universitets arbetslivs- och karriärtjänster i Aarresaari.

Publicerad 25.3.2013 kl. 14.53, uppdaterad 13.2.2020 kl. 13.15