Kom på jobb eller praktik till miljöministeriet

Vill du vara med och skapa ett samhälle med miljöansvar, bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara städer? Vid miljöministeriet är det möjligt att påverka dessa frågor, liksom även många andra viktiga frågor som rör naturen och den byggda miljön.

Inom de närmaste åren går ett stort antal tjänstemän vid miljöministeriet i pension. Det kommer att behövas kompetent och motiverad personal som kan fylla de platser som blir lediga. Vi är intresserade av anpassningsbara personer som vill lära sig nya saker och utvecklas. Det är väldigt viktigt med samarbetsförmåga, eftersom arbetet inbegriper mycket samarbete både inom ministeriet och med statsförvaltningen, företag, medborgare och organisationer.

Platsannonserna för de jobb som ledigförklaras vid miljöministeriet publiceras på i statens rekryteringstjänst. I platsannonserna finns närmare anvisningar om ansökningsförfarandet.

Bli praktikant på miljöministeriet

Vid miljöministeriet arbetar varje år flera högskolepraktikanter. Praktikanterna rekryteras i samarbete med högskolorna.

Vid miljöministeriet planeras praktikanternas arbetsuppgifter så att de stöder studierna så bra som möjligt. Praktikanterna får utföra mångsidiga arbetsuppgifter t.ex. inom olika projekt. Efter en grundlig introduktion får praktikanterna också axla en del ansvar. Samtidigt kan vi anställda lära oss nya saker av dem.

Oftast består praktikanternas arbetsuppgifter av sakkunnigarbete. Studerande från olika områden erbjuds möjligheter till praktik. Det finns bl.a. behov av personer som är skickliga på juridik, geografi, naturvetenskaper, politik, förvaltningsvetenskaper och kommunikation. Hur praktikplatserna fördelar sig på olika områden varierar från år till år.

Det är önskvärt, men inte nödvändigt, att de studerande får praktikstöd av högskolan. Lediga praktikplatser utannonseras i den akademiska rekryteringstjänsten aarresaari.net.

Man kan också ansöka om att bli sekreterarpraktikant vid miljöministeriet. Lediga platser utannonseras i rekryteringstjänsten Laura.

Mer information om möjligheterna till praktik

Jaana Siippainen, personalplanerare, tfn +358 295 250 269, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 25.3.2013 kl. 14.53, uppdaterad 29.3.2019 kl. 11.48