Miljöministeriets organisation

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är chef för miljöministeriet.

Den högsta tjänstemannen vid ministeriet är kanslichefen Hannele Pokka.

Ärendena bereds på avdelningarna och resultatområdena: naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön, miljövårdsavdelningen, resultatområdet för förvaltning och internationella ärenden och resultatområdet för information och kommunikation.

Miljöministeriets organisation
 
Publicerad 12.3.2013 kl. 16.16, uppdaterad 6.6.2019 kl. 14.42