Avdelningen för den byggda miljön

Avdelningen för den byggda miljön svarar för att styra och utveckla markanvändningen, boendet och byggandet samt ärenden som gäller

 • region- och samhällsstrukturen
 • markanvändningsplanering
 • markpolitik
 • samhällsteknik
 • byggandets kvalitet, funktionalitet och ekonomi
 • livsmiljöns och boendets kvalitet
 • underhåll av byggnadsbeståndet
 • ombyggnad
 • vård av kulturmiljön
 • byggnadsskydd
 • byggnadstillsyn
 • samhällenas och byggnadernas sundhet och säkerhet
 • bullerbekämpning
 • stöd till produktion, reparation och anskaffning av bostäder
 • boendekostnader och bostadsfinansiering.

Chef för avdelningen
Överdirektör Teppo Lehtinen
förnamn.efternamn@ym.fi

Avdelningssekreterare
Riitta Saastamoinen
tfn 0295 250 207
förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 12.3.2013 kl. 16.21, uppdaterad 3.2.2020 kl. 10.20