Bostads-, energi- och miljöminister

Kimmo Tiilikainen
 
 

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen är chef för miljöministeriet (MM) och behandlar även energiärenden som hör till  arbets- och näringsministeriets verksamhetsområde.

Sekreterare Kristina Tamminen, tfn 02952 50286,
förnamn.efternamn@ym.fi

Specialmedarbetare:

Specialmedarbetare Riku Eskelinen, tfn. 050 572 7782 , fornamn.efternamn@ym.fi
Miljö- och naturfrågor

Specialmedarbetare Tea Usvasuo, tfn 046 922 89 46, fornamn.efternamn@ym.fi
Boende och byggande

Sekreterare Marja Sokura, tfn 0295 250 274,
fornamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 12.3.2013 kl. 16.51, uppdaterad 8.3.2019 kl. 9.10