Förvaltning och internationella ärenden

Miljöministeriets resultatområdet för förvaltning och internationella ärenden svarar för:

  • utveckling av förvaltningen
  • styrning av förvaltningsområdet
  • planering och styrning av verksamheten och ekonomin
  • personalärenden
  • sammanjämkning av ministeriets multilaterala samarbete, Europeiska unionens externa relationer i miljöfrågor, territoriellt samarbete, det nordiska samarbetet och det bilaterala samarbetet
  • samordningen av beredningen av Europeiska unionens miljöpolitik och av gemenskapens lagstiftning i samråd med övriga avdelningar
  • sköter beredningen, ikraftsättandet och verkställigheten av de internationella konventionerna inom miljöministeriets verksamhetsområde i samråd med övriga avdelningar
  • andra förvaltningstjänster

Direktören för förvaltning och internationella ärenden
Ismo Tiainen
tfn +358 40 504 7494
fornamn.efternamn@ym.fi
Twitter: @IsmoTiainen

Resultatområdets sekreterare
Hanna Wikström
tfn +358 40 845 5294
fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 9.7.2015 kl. 16.08, uppdaterad 15.10.2019 kl. 11.54