Förvaltning och internationella ärenden

Resultatområdet för förvaltning och internationella ärenden svarar för

  • utveckling av förvaltningen
  • styrning av förvaltningsområdet
  • planering och styrning av verksamheten och ekonomin
  • personalärenden
  • sammanjämkning av ministeriets multilaterala samarbete, Europeiska unionens externa relationer i miljöfrågor, territoriellt samarbete, det nordiska samarbetet och det bilaterala samarbetet
  • samordningen av beredningen av Europeiska unionens miljöpolitik och av gemenskapens lagstiftning i samråd med övriga avdelningar
  • sköter beredningen, ikraftsättandet och verkställigheten av de internationella konventionerna inom miljöministeriets verksamhetsområde i samråd med övriga avdelningar
  • andra förvaltningstjänster.

Direktören för förvaltning och internationella ärenden
Ismo Tiainen, tfn +358 40 504 7494, fornamn.efternamn@ym.fi; Twitter: @IsmoTiainen

Resultatområdets sekreterare
Hanna Aho, tfn +358 40 845 5294,  fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 9.7.2015 kl. 16.08, uppdaterad 27.11.2018 kl. 11.36