Information och kommunikation

Resultatområdet för information och kommunikation svarar för ministeriets externa och interna kommunikation i samråd med ministeriets avdelningar och enheter. Vi ansvarar även för de projekt och informationssystem som hänför sig till dataförvaltningen inom verksamhetsområdet och ministeriet samt deltar i styrningen och samarbetet i anslutning till dataförvaltningen inom den offentliga förvaltningen.

Kontaktinformation

Informations- och kommunikationsdirektör
Jussi Salmi
tfn 0295 250 263
fornamn.efternamn@ym.fi
@jussivhsalmi

Ledningens assistent
Mirja Nummelin
fornamn.efternamn@ym.fi
tfn 0295 250 205

Kommunikationschef
Katja Huumo
tfn 0295 250 124
fornamn.efternamn@ym.fi
@katjahuumo

 • energiprestanda
 • vattendrag och Östersjön
 • områdesanvändning
 • totalreformen av markanvändnings- och bygglagen
 • Sunda lokaler 2028

Kommunikationsexpert
Ulla Ahonen
tfn 0295 250 052
fornamn.efternamn@ym.fi

 • kommunikation som rör lagstiftning, forskning och budgetberedning
 • cirkulär ekonomi
 • bioekonomi
 • plast, avfall och kemikalier
 • kommunikation som rör spetsprojekt
 • landskapsreformen
 • MSL (lagstiftningprojektet om ett enda serviceställe)

Kommunikationsexpert
Tuomo-Pekka Arhi
tfn 0295 250 137
fornamn.efternamn@ym.fi

 • utveckling av den digitala kommunikationen
 • intern kommunikation
 • träbyggande
 • koldioxidsnålt byggande
 • KIRA-digi (digitalisering av den byggda miljön och byggandet)

Kommunikationsexpert
Henna Birkman
tfn. 0295 250 299
fornamn.efternamn@ym.fi

Kommunikationsexpert
Riikka Lamminmäki
tfn 0295 250 343
fornamn.efternamn@ym.fi

 • klimatpolitik
 • luftvård
 • kommunikation om EU och internationella ärenden
Kommunikationsexpert

Jussi Palmén
tfn 0295 250 219
fornamn.efternamn@ym.fi

 • biologisk mångfald
 • hållbar stadsutveckling
 • boende
 • bostadslöshet
 • METSO-handlingsplanen

Kommunikationsassistent
Eva Hagelberg
tfn 0295 250 073
fornamn.efternamn@ym.fi

Visuell designer
Teemu Pokela
tfn 0295 250 271
fornamn.efternamn@ym.fi

Dataförvaltning

Dataförvaltningsdirektör
Jukka Litmanen
tfn 0295 250 151
fornamn.efternamn@ym.fi

Överinspektör
Roni Kiviharju
tfn 0295 250 020
fornamn.efternamn@ym.fi

Specialsakkunnig
Saku Härkönen
tfn 0295 250 183
fornamn.efternamn@ym.fi

 

 

Resultatområdet för information och kommunikation svarar för ministeriets externa och interna kommunikation i samråd med ministeriets avdelningar och enheter. Vi ansvarar även för de projekt och informationssystem som hänför sig till dataförvaltningen inom verksamhetsområdet och ministeriet samt deltar i styrningen och samarbetet i anslutning till dataförvaltningen inom den offentliga förvaltningen.
 

Kontaktinformation

Informations- och kommunikationsdirektör
Jussi Salmi
tfn 0295 250 263
fornamn.efternamn@ym.fi

@jussivhsalmi

Ledningens assistent
Mirja Nummelin
fornamn.efternamn@ym.fi
tfn 0295 250 205

Kommunikationsexpert
Ulla Ahonen
tfn 0295 250 052
fornamn.efternamn@ym.fi

 • kommunikation som rör lagstiftning, forskning och budgetberedning
 • cirkulär ekonomi
 • bioekonomi
 • plast, avfall och kemikalier
 • kommunikation som rör spetsprojekt
 • landskapsreformen
 • MSL (lagstiftningprojektet om ett enda serviceställe)

Kommunikationsexpert
Tuomo-Pekka Arhi
tfn 0295 250 137
fornamn.efternamn@ym.fi

 • utveckling av den digitala kommunikationen
 • intern kommunikation
 • träbyggande
 • koldioxidsnålt byggande
 • KIRA-digi (digitalisering av den byggda miljön och byggandet)

Kommunikationsexpert
Riikka Lamminmäki
tfn 0295 250 343
fornamn.efternamn@ym.fi

 • klimatpolitik
 • luftvård
 • kommunikation om EU och internationella ärenden

Kommunikationsexpert
Annukka Lyra
tfn 0295 162 183
fornamn.efternamn@ym.fi

 • energiprestanda
 • vattendrag och Östersjön
 • områdesanvändning
 • totalreformen av markanvändnings- och bygglagen
 • Sunda lokaler 2028

Kommunikationsexpert
Jussi Palmén
tfn 0295 250 219
fornamn.efternamn@ym.fi

 • biologisk mångfald
 • hållbar stadsutveckling
 • boende
 • bostadslöshet
 • METSO-handlingsplanen

Kommunikationsassistent
Eva Hagelberg
tfn 0295 250 073
fornamn.efternamn@ym.fi

Visuell designer
Teemu Pokela
tfn 0295 250 271
fornamn.efternamn@ym.fi

Tjänstledig till 15.3.2019
Kommunikationschef
Katja Huumo
tfn 0295 250 124
fornamn.efternamn@ym.fi

@katjahuumo

Dataförvaltning

Dataförvaltningsdirektör
Jukka Litmanen
tfn 0295 250 151
fornamn.efternamn@ym.fi

Överinspektör
Roni Kiviharju
tfn 0295 250 020
fornamn.efternamn@ym.fi

Specialsakkunnig
Saku Härkönen
tfn 0295 250 183
fornamn.efternamn@ym.fi

 

 

Publicerad 18.11.2013 kl. 12.14, uppdaterad 18.3.2019 kl. 12.13