Information och kommunikation

Resultatområdet för information och kommunikation svarar för ministeriets externa och interna kommunikation i samråd med ministeriets avdelningar och enheter. Vi ansvarar även för de projekt och informationssystem som hänför sig till dataförvaltningen inom verksamhetsområdet och ministeriet samt deltar i styrningen och samarbetet i anslutning till dataförvaltningen inom den offentliga förvaltningen.

Kontaktinformation

Informations- och kommunikationsdirektör
Jussi Salmi
tfn 0295 250 263
fornamn.efternamn@ym.fi
@jussivhsalmi

Ledningens assistent
Mirja Nummelin
fornamn.efternamn@ym.fi
tfn 0295 250 205

Kommunikationschef
Riikka Lamminmäki
tfn 0295 250 343
fornamn.efternamn@ym.fi
@rlamminmaki

 • aktualitetskommunikation
 • EU-ordförandeskap 
 • klimatpolitik
 • kommunikation om EU och internationella ärenden

Kommunikationsexpert
Ulla Ahonen
tfn 0295 250 052
fornamn.efternamn@ym.fi

 • cirkulär ekonomi
 • bioekonomi
 • plast, avfall och kemikalier
 • vattendrag och Östersjön

Kommunikationsexpert
Tuomo-Pekka Arhi
tfn 0295 250 137
fornamn.efternamn@ym.fi

 • utveckling av den digitala kommunikationen
 • intern kommunikation
 • träbyggande
 • koldioxidsnålt byggande

Kommunikationsexpert
Henna Birkman
tfn. 0295 250 299
fornamn.efternamn@ym.fi

 • EU-ordförandeskap 
 • luftvård

Kommunikationsexpert
Liisa Kemppainen
tfn 0295 250 124
fornamn.efternamn@ym.fi

 • områdesanvändning, boende
 • totalreformen av markanvändnings- och bygglagen
Kommunikationsexpert
Alisa Vänttinen
tfn 0295 250 219
fornamn.efternamn@ym.fi
 • METSO-handlingsplanen
 • biologisk mångfald
 • hållbar stadsutveckling
 • energieffektiviteten av byggnaden

Kommunikationsassistent
Eva Hagelberg
tfn 0295 250 073
fornamn.efternamn@ym.fi

Visuell designer
Teemu Pokela
tfn 0295 250 271
fornamn.efternamn@ym.fi

Dataförvaltning

Dataförvaltningsdirektör
Jukka Litmanen
tfn 0295 250 151
fornamn.efternamn@ym.fi

Överinspektör
Roni Kiviharju
tfn 0295 250 020
fornamn.efternamn@ym.fi

Specialsakkunnig
Saku Härkönen
tfn 0295 250 183
fornamn.efternamn@ym.fi

Projektchef
Anju Asunta
tfn 0295 250 191
fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 18.11.2013 kl. 12.14, uppdaterad 30.10.2019 kl. 13.11