Gå till innehållet

Information och kommunikation

Resultatområdet för information och kommunikation svarar för ministeriets externa och interna kommunikation i samråd med ministeriets avdelningar och enheter. Vi ansvarar även för de projekt och informationssystem som hänför sig till dataförvaltningen inom verksamhetsområdet och ministeriet samt deltar i styrningen och samarbetet i anslutning till dataförvaltningen inom den offentliga förvaltningen.

Kontaktinformation

Informations- och kommunikationsdirektör
Jussi Salmi
tfn 0295 250 263
fornamn.efternamn@ym.fi
@jussivhsalmi

Kommunikationschef
Riikka Lamminmäki
tfn 0295 250 343
fornamn.efternamn@ym.fi
@rlamminmaki

 • aktualitetskommunikation
 • klimatpolitik
 • kommunikation om EU och internationella ärenden
 • budget och lagstiftning

Kommunikationsexpert
Ulla Ahonen
tfn 0295 250 052
fornamn.efternamn@ym.fi

 • cirkulär ekonomi
 • plast, avfall och kemikalier
 • vattendrag och Östersjön

Kommunikationsexpert
Tuomo-Pekka Arhi
tfn 0295 250 137
fornamn.efternamn@ym.fi

 • utveckling av den digitala kommunikationen
 • intern kommunikation
 • boende
 • bostadslöshetsprogrammet
 • åtgärdsprogrammet för äldres boende

Kommunikationsexpert
Henna Birkman
tfn. 0295 250 299
fornamn.efternamn@ym.fi

 • biologisk mångfald
 • Revideringen av naturvårdslagstiftningen
 • Helmi-programmet
 • METSO-handlingsplanen
 • Nationalparker
 • Nordiskt samarbet

Kommunikationsexpert
Liisa Kemppainen
tfn 0295 250 124
fornamn.efternamn@ym.fi

 • områdesanvändning
 • totalreformen av markanvändnings- och bygglagen
 • träbyggande
 • koldioxidsnålt byggande
 • energieffektiviteten av byggnaden
Kommunikationsexpert
Annukka Lyra
tfn 0295 250 326 
fornamn.efternamn@ym.fi
 • byggda miljöns digitalt register och dataplattform
 • hållbar stadsutveckling
 • utvecklingsprogram för bostadspolitiken
 • Förortsprogram
 • Avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT)

Visuell designer
Teemu Pokela
tfn 0295 250 271
fornamn.efternamn@ym.fi

Praktikant
Jenni Lappalainen
tfn 0295 250 130
fornamn.efternamn@ym.fi

Dataförvaltning

Dataförvaltningsdirektör
Jukka Litmanen
tfn 0295 250 151
fornamn.efternamn@ym.fi

Överinspektör
Roni Kiviharju
tfn 0295 250 020
fornamn.efternamn@ym.fi

Specialsakkunnig
Saku Härkönen
tfn 0295 250 183
fornamn.efternamn@ym.fi

Projektchef
Anju Asunta
tfn 0295 250 191
fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 18.11.2013 kl. 12.14, uppdaterad 3.7.2020 kl. 13.42