Gå till innehållet

Miljö- och klimatminister

Krista Mikkonen
© Statsrådet

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är chef för miljöministeriet.

Sekreterare

Kristina Tamminen
tfn 02952 50286
förnamn.efternamn@ym.fi

Statssekreterare 
Terhi Lehtonen
tfn 0295 161 000
fornamn.efternamn@ym.fi
Twitter: @lehtote

Sekreterare
Eeva Gustafsson
tfn 0295 250 399
fornamn.efternamn@ym.fi

Specialmedarbetare
Riikka Yliluoma

 • miljövård
 • klimatpolitik
 • cirkulär ekonomi
 • plaster
 • avfall
 • kemikalier
 • internationella ärenden

tfn 0295 250 091
fornamn.efternamn@ym.fi

Specialmedarbetare
Antti Heikkinen

 • naturvård
 • vatten och hav
 • METSO-handlingsplanen
 • användning av naturen för rekreation
 • bioekonomi
 • miljökonsekvensbedömning

tfn 0295 250 231
fornamn.efternamn@ym.fi

Specialmedarbetare
Timo Juurikkala

 • den byggda miljön
 • områdesanvändning
 • boende
 • byggande
 • totalreformen av MarkByggL, MBT-avtal (markanvändning, boende och trafik)
 • naturvård
 • ekonomi
 • social- och hälsovård

tfn 0295 250 109
fornamn.efternamn@ym.fi

Sekreterare
Marja Sokura
tfn 0295 250 274
fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 6.6.2019 kl. 14.27, uppdaterad 11.12.2019 kl. 12.50