Miljö- och klimatminister

Krista Mikkonen
© Statsrådet

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är chef för miljöministeriet.

Sekreterare

Kristina Tamminen
tfn 02952 50286
förnamn.efternamn@ym.fi

Sekreterare

Marja Sokura
tfn 0295 250 274
fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 6.6.2019 kl. 14.27, uppdaterad 12.6.2019 kl. 14.17