Gå till innehållet

Miljövårdsavdelningen

Tuulivoimala
Sariina Vierimaa, Miljöförvaltningens bildbank

Miljövårdsavdelningen svarar för ärenden som gällerluftvård

  • klimatförändringar
  • hållbar konsumtion och produktion
  • avfall
  • förebyggande av miljöolägenheter orsakade av kemikalier samt nano- och bioteknik
  • förorening av marken
  • bekämpning av miljöskador och ersättning för dem
  • miljöekonomi 
  • miljöteknologi.
 

Chef för avdelningen
Överdirektör Leena Ylä-Mononen, tfn 0295 250 023, förnamn.efternamn@ym.fi

Avdelningssekreterare
Heidi Tanskanen, tfn 0295 250 290, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 9.10.2013 kl. 10.26, uppdaterad 1.4.2019 kl. 9.33