Miljövårdsavdelningen

Tuulivoimala
Sariina Vierimaa, Miljöförvaltningens bildbank

Miljövårdsavdelningen svarar för ärenden som gällerluftvård

  • klimatförändringar
  • hållbar konsumtion och produktion
  • avfall
  • förebyggande av miljöolägenheter orsakade av kemikalier samt nano- och bioteknik
  • förorening av marken
  • bekämpning av miljöskador och ersättning för dem
  • miljöekonomi 
  • miljöteknologi.
 

Chef för avdelningen
överdirektör Tuula Varis, tfn 040 809 4372, förnamn.efternamn@ym.fi;
Twitter: @TuulaVaris

Avdelningssekreterare
Heidi Tanskanen, tfn 050 364 7103, förnamn.efternamn@ym.fi
Publicerad 9.10.2013 kl. 10.26, uppdaterad 20.3.2018 kl. 10.56