Gå till innehållet

Naturmiljöavdelningen

Naturmiljöavdelningen svarar för ärenden som gäller

  • naturvård
  • landskapsvård
  • nyttjande av naturen för rekreation
  • skydd av yt- och grundvatten och hav
  • ekologisk hållbarhet och miljövård inom jord- och skogsbruket vid marktäkt och vid annat nyttjande av landsbygden och naturtillgångarna
  • bedömning av miljökonsekvenser
  • miljöskyddsprojekt inom ramen för regionalt samarbete.


Chef för avdelningen
Överdirektör Tarja Haaranen, tfn. 0295 250 282,, förnamn.efternamn@ym.fi

Överdirektörens sekreterare
Ledningens assistent Krista Thauvon, tfn. 0295 250 293,  förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 12.3.2013 kl. 15.57, uppdaterad 30.4.2020 kl. 14.47