Naturmiljöavdelningen

Naturmiljöavdelningen svarar för ärenden som gäller

  • naturvård
  • landskapsvård
  • nyttjande av naturen för rekreation
  • skydd av yt- och grundvatten och hav
  • ekologisk hållbarhet och miljövård inom jord- och skogsbruket vid marktäkt och vid annat nyttjande av landsbygden och naturtillgångarna
  • bedömning av miljökonsekvenser
  • miljöskyddsprojekt inom ramen för regionalt samarbete.


Chef för avdelningen
överdirektör Ari Niiranen, tfn 050 305 4998, förnamn.efternamn@ym.fi, Twitter: @AriNiiranen

Överdirektörens sekreterare
avdelningssekreterare Ritva Illman, tfn 050 364 7359, fax 09 1603 9346, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 12.3.2013 kl. 15.57, uppdaterad 3.4.2019 kl. 10.11