Miljöministeriets tjänstemannaledning

Hannele Pokka
 

Kanslichefen

Kanslichefen är ministeriets högsta tjänsteman. Kanslichefen biträder ministrarna i arbetet med att leda, utveckla och övervaka ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet. Kanslichefen

 • leder ministeriets verksamhet och den strategiska planeringen
 • samordnar verkställandet av ministeriets strategi
 • svarar för den interna övervakningen
 • leder resultatstyrningen inom förvaltningsområdet.

Kanslichef Hannele Pokka
förnamn.efternamn@ym.fi
Twitter: @HannelePokka

Assistent, ledning Anne Pailomaa
tfn 02952 50360
förnamn.efternamn@ym.fi

 

Avdelningarnas och enheternas ledning

Ministeriets avdelningar leds av avdelningscheferna, som har titeln överdirektör. De självständiga resultatsområdena leds av direktören för förvaltning och internationella ärenden och kommunikationsdirektören.

Ari Niiranen
 

Chef för naturmiljöavdelnigen

Överdirektör Ari Niiranen
förnamn.efternamn@ym.fi
Twitter: @Ari Niiranen

Assistent, ledning Ritva Illman
tfn 02952 50199
förnamn.efternamn@ym.fi

 

Helena Säteri
 

Chef för avdelningen för den byggda miljön

Överdirektör Helena Säteri
förnamn.efternamn@ym.fi
Twitter: @HelenaSateri

Assistent, ledning Riitta Saastamoinen
tfn 02952 50207
förnamn.efternamn@ym.fi

 

 
 
Leena Ylä-Mononen
 

Chef för miljövårdsavdelningen

Överdirektör Leena Ylä-Mononen
förnamn.efternamn@ym.fi

Assistent, ledning Heidi Tanskanen
tfn 02952 50290
förnamn.efternamn@ym.fi

 

Ismo Tiainen
 

Chef för förvaltining och internationella ärenden

Direktören för förvaltning och internationella ärenden Ismo Tiainen
förnamn.efternamn@ym.fi
Twitter: @IsmoTiainen

Assistent, ledning Hanna Aho
tfn 02952 50331
förnamn.efternamn@ym.fi

 

Jussi Salmi
 

Chef för information och kommunikation

Informations- och kommunikationsdirektör Jussi Salmi
tfn 02952 50263
förnamn.efternamn@ym.fi
Twitter: @jussivhsalmi

Assistent, ledning Mirja Nummelin
tfn 02952 50205
förnamn.efternamn@ym.fi

 

 Övrig ledning

 
 
Tanja Suni
 

Forskningsdirektören

 • ansvarar för ministeriets forsknings- och utvecklingsverksamhet, och för samordningen i samarbete med kanslichefen, avdelningarna och resultatområdena
 • bistår ministeriets ledning i bedömningen av forsknings- och utredningsbehov, uppföljningen av projekt och bedömningen av deras konsekvenser

Forskningsdirektör Tanja Suni
förnamn.efternamn@ym.fi

Assistent, ledning Anne Pailomaa
tfn 02952 50360
fornamn.efternamn@ym.fi

 

Riitta Rönn
 

Lagstiftningsdirektören

 • svarar för samordningen av beredningen, utvecklandet och genomförandet av ministeriets lagstiftning tillsammans med kanslichefen och ministeriets avdelningar och enheter
 • biträder ministeriets ledning vid bedömningen av lagstiftningsbehov, uppföljningen av lagstiftningsprojekt och bedömningen av projektens konsekvenser
 • deltar vid behov i ministeriets centrala lagstiftningsprojekt
 • sköter samordningsuppgifter som är gemensamma för ministeriet.

Lagstiftningsdirektör Riitta Rönn
förnamn.efternamn@ym.fi
Twitter: @RiittaRonn

Assistent, ledning Anne Pailomaa
tfn 02952 50360
fornamn.efternamn@ym.fi

 

Juho Korpi
 

Utvecklingsdirektören

 • ansvarar för uppföljning och samordning av genomförandet av regeringsprogrammet i samarbete med kanslichefen och ministeriets avdelningar och enheter
 • biträder ministeriets ledning i strategisk planering, ledning, utveckling och uppföljning av genomförandet av strategin
 • deltar vid behov i ministeriets viktigaste utvecklingsprojekt
 • sköter ministeriets gemensamma samordningsuppgifter

Utvecklingsdirektör Juho Korpi
fornamn.efternamn@ym.fi

Assistent, ledning Anne Pailomaa
tfn 02952 50360
fornamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 1.2.2018 kl. 17.16, uppdaterad 12.6.2019 kl. 14.33