Gå till innehållet

Miljöministeriets tjänstemannaledning

Juhani Damski
 

Kanslichefen

Kanslichefen är ministeriets högsta tjänsteman. Kanslichefen biträder ministrarna i arbetet med att leda, utveckla och övervaka ministeriets och förvaltningsområdets verksamhet. Kanslichefen

 • leder ministeriets verksamhet och den strategiska planeringen
 • samordnar verkställandet av ministeriets strategi
 • svarar för den interna övervakningen
 • leder resultatstyrningen inom förvaltningsområdet.

Kanslichef Juhani Damski
förnamn.efternamn@ym.fi

Assistent, ledning Eeva Gustafsson
tfn 02952 50399
förnamn.efternamn@ym.fi

 

Avdelningarnas och enheternas ledning

Ministeriets avdelningar leds av avdelningscheferna, som har titeln överdirektör. De självständiga resultatsområdena leds av direktören för förvaltning och internationella ärenden och kommunikationsdirektören.

 
 

Chef för naturmiljöavdelnigen

Överdirektör Tarja Haaranen
förnamn.efternamn@ym.fi

Assistent, ledning Krista Thauvon
tfn 02952 50293
förnamn.efternamn@ym.fi

 

 
 

Chef för avdelningen för den byggda miljön

Överdirektör Teppo Lehtinen
förnamn.efternamn@ym.fi

Assistent, ledning Riitta Saastamoinen
tfn 02952 50207
förnamn.efternamn@ym.fi

 

 
 
Leena Ylä-Mononen
 

Chef för miljövårdsavdelningen

Överdirektör Leena Ylä-Mononen
förnamn.efternamn@ym.fi

Assistent, ledning Heidi Tanskanen
tfn 02952 50290
förnamn.efternamn@ym.fi

 

Ismo Tiainen
 

Chef för förvaltining och internationella ärenden

Direktören för förvaltning och internationella ärenden Ismo Tiainen
förnamn.efternamn@ym.fi
Twitter: @IsmoTiainen

Assistent, ledning Hanna Wikström
tfn 02952 50331
förnamn.efternamn@ym.fi

 

Jussi Salmi
 

Chef för information och kommunikation

Informations- och kommunikationsdirektör Jussi Salmi
tfn 02952 50263
förnamn.efternamn@ym.fi
Twitter: @jussivhsalmi

Assistent, ledning Mirja Nummelin
tfn 02952 50205
förnamn.efternamn@ym.fi

 

 Övrig ledning

 
 
Tanja Suni
 

Forskningsdirektören

 • ansvarar för ministeriets forsknings- och utvecklingsverksamhet, och för samordningen i samarbete med kanslichefen, avdelningarna och resultatområdena
 • bistår ministeriets ledning i bedömningen av forsknings- och utredningsbehov, uppföljningen av projekt och bedömningen av deras konsekvenser

Forskningsdirektör Tanja Suni
förnamn.efternamn@ym.fi

Assistent, ledning Eeva Gustafsson
tfn 02952 50399
fornamn.efternamn@ym.fi

 

Riitta Rönn
 

Lagstiftningsdirektören

 • svarar för samordningen av beredningen, utvecklandet och genomförandet av ministeriets lagstiftning tillsammans med kanslichefen och ministeriets avdelningar och enheter
 • biträder ministeriets ledning vid bedömningen av lagstiftningsbehov, uppföljningen av lagstiftningsprojekt och bedömningen av projektens konsekvenser
 • deltar vid behov i ministeriets centrala lagstiftningsprojekt
 • sköter samordningsuppgifter som är gemensamma för ministeriet.

Lagstiftningsdirektör Riitta Rönn
förnamn.efternamn@ym.fi
Twitter: @RiittaRonn

Assistent, ledning Eeva Gustafsson
tfn 02952 50399
fornamn.efternamn@ym.fi

 

Juho Korpi
 

Utvecklingsdirektören

 • ansvarar för uppföljning och samordning av genomförandet av regeringsprogrammet i samarbete med kanslichefen och ministeriets avdelningar och enheter
 • biträder ministeriets ledning i strategisk planering, ledning, utveckling och uppföljning av genomförandet av strategin
 • deltar vid behov i ministeriets viktigaste utvecklingsprojekt
 • sköter ministeriets gemensamma samordningsuppgifter

Utvecklingsdirektör Juho Korpi
fornamn.efternamn@ym.fi

Assistent, ledning Eeva Gustafsson
tfn 02952 50399
fornamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 1.2.2018 kl. 17.16, uppdaterad 2.6.2020 kl. 19.00