Lagstiftningsprojekt som gäller naturvård

Miljöministeriet bereder författningar om inrättande av naturskyddsområden på statlig mark. Aktuella just nu är bl.a. förslaget till lag om Hossa nationalpark samt en grupp andra naturskyddsområden i Östra Lappland, Norra Österbotten och Södra Karelen som inrättas genom förordning.

Ansvarsperson: 

Lagstifningsråd Johanna Korpi, tfn 02952 50278, förnamn.efternamn@ym.fi

Lagstiftningsråd Heikki Korpelainen, tfn 02952 50135, förnamn.efternamn@ym.fi

 

 

Publicerad 10.9.2015 kl. 15.22, uppdaterad 21.10.2019 kl. 10.52
  • FI
  •  
  • SV