Gå till innehållet

Lagstiftningsprojekt som gäller naturvård

Miljöministeriet har börjat revidera naturvårdslagstiftningen. Reformen av naturvårdslagstiftningen omfattar tre parallella projekt:

  • Revidering av naturvårdslagen och naturvårdsförordningen
  • En ny lag om förfarandet för ersättning av skador orsakade av fridlysta arter
  • Utvecklande av förfarandet för ekologisk kompensation
  • Mer information om reformen

Miljöministeriet bereder också författningar om inrättande av naturskyddsområden på statlig mark. Aktuella just nu är förordningar om inrättande av naturskyddsområden i Östra Lappland, Nyland, Oulu-regionen och Norra Karelen.

Ansvarsperson: 

Lagstifningsråd Johanna Korpi, tfn 02952 50278, johanna.korpi@ym.fi

Lagstiftningsråd Leila Suvantola, tfn. 0295 25 0433, leila.suvantola@ym.fi

Publicerad 10.9.2015 kl. 15.22, uppdaterad 17.1.2020 kl. 12.58