Ekologisk kompensation 

Ekologisk kompensation kommer i enlighet med regeringsprogrammet att testas och utvecklas i ett projekt som inleds av miljöministeriet. Med hjälp av ekologisk kompensation kan den skada som mänsklig aktivitet har orsakat den biologiska mångfalden på ett håll kompenseras genom att man ökar den biologiska mångfalden på annat håll.

I projektet betraktas ekologisk kompensation som den sista utvägen när det gäller att undvika skador. Ekologisk kompensation kan alltså endast tillämpas när det inte finns andra metoder som kan tillgripas. Projektet undersöker närmare i vilka fall kompensation kan tillämpas.

Inom ramen för projektet inleds under 2020 ett försök med ekologisk kompensation i ett pilotområde. Inget område har ännu utsetts.

I Finland har man inte tidigare testat ekologisk kompensation när det gällt att utveckla lagstiftningen. Beroende på resultaten av försöket kommer bestämmelser om ekologisk kompensation eventuellt att tas in i naturvårdslagen i samband med att lagen revideras.

Med tanke på genomförandet av projektet har miljöministeriet tillsatt en brett sammansatt projektgrupp av tjänstemän och representanter för intressegrupper. Projektgruppen lyder under den styrgrupp som samordnar revideringen av naturvårdslagstiftningen.

Mer information:

Leila Suvantola, lagstiftningsråd, leila.suvantola@ym.fi, p. 029 525 0433

Publicerad 18.12.2019 kl. 16.32, uppdaterad 9.1.2020 kl. 11.29
  • FI
  •  
  • SV