Hossa nationalpark invigs i juni

Pressmeddelande 24.5.2017 kl. 14.00

Finlands 40:e nationalpark inrättas i Hossa som ett led i firandet av 100-årsjubileet av Finlands självständighet. I dag, den 24 maj, stadfäste republikens president Sauli Niinistö lagen om nationalparken. Riksdagen godkände lagförslaget tidigare i maj. Lagen träder i kraft den 17 juni, och samma dag hålls en invigningsfest.

Inrättandet av en ny nationalpark är ett av spetsprojekten för statsminister Sipiläs regering. Parken, som omfattar drygt 11 000 hektar, ligger i kommunerna Suomussalmi, Kuusamo och Taivalkoski. Mark- och vattenområdena i parken ägs av staten och hör till Natura 2000-områdena i Hossa och Moilasenvaara. Nationalparkens kärna utgörs av Hossa strövområde, som omfattar ca 9 000 hektar och som också utgör en del av Kalevalaparken och det fennoskandiska gröna bältet. Hossa strövområde läggs ned i samband med att parken inrättas.

Hossa berättar en fascinerande historia om den flera tusen år långa samexistensen mellan människa och natur. Nationalparken utgör en mosaik av åsmoar med tillhörande tallskogar och klara, fiskrika vatten. I området finns också dunkla urskogar, Julma-Ölkky storslagna kanjonsjö och imponerande klippmålningar som är 3 500–4 000 år gamla. I fortsättningen kommer ansvaret för upprätthållandet av områdets frilufts- och rekreationstjänster att ligga på Forststyrelsens naturtjänster.

Större delen av nationalparken ligger i Suomussalmi, som har haft en betydande roll för Finlands självständighetsprocess och bevarandet av självständigheten. Detta i kombination med lokalinvånarnas önskan om att få en nationalpark till kommunen, liksom även de informations-, frilufts- och rekreationstjänster som redan finns, talade för att nationalparken skulle inrättas uttryckligen i Hossa jubileumsåret till ära.

”Det hundraåriga Finland får en ny, praktfull nationalpark. Det är symboliskt sett fint att lagen om Hossa nationalpark stadfästes just i dag, då vi firar den europeiska nationalparksdagen. Naturturismen är på stark uppgång. Hossa erbjuder såväl inhemska som internationella besökare mångsidiga upplevelser och stärker hela områdets livskraft”, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen.

Möjligheterna att öka den internationella naturturismen är under jubileumsåret kanske bättre än någonsin tidigare. I oktober 2016 utsågs Finland till det tredje bästa resmålet 2017 av Lonely Planet, som ger ut reseguider. En knapp månad senare utsågs Finland till ett av de 21 bästa turistländerna 2017 av resetidskriften National Geographic Traveler. Båda dessa publikationer, som är välrenommerade och har bred internationell läsekrets, nämnde specifikt Hossa nationalpark.

Sammanlagt 2,5 miljoner euro kan under tre års tid användas för inrättandet av nationalparken. Med detta anslag har Forststyrelsens naturtjänster redan börjat restaurera och se över friluftslederna i Hossa och andra tjänster för allmänheten så att parkens främsta sevärdheter blir tillgängliga för besökarna. Det säkerställer samtidigt att parken förmår ta emot fler besökare. De nya friluftslederna ska vara så tillgängliga som möjligt och även terrängcykling, som blivit allt populärare, ska beaktas. Utöver detta renoveras också naturcentrumet grundligt.

Invigningsfest den 17 juni

Hossa nationalpark invigs den 17 juni i närvaro av republikens president Sauli Niinistö. Tiotals aktörer har deltagit i arrangemangen kring folkfesten som kommer att bjuda på scenkonst, historier kring öppen eld och andra evenemang för personer i alla åldrar. Mer information om invigningen av Hossa nationalpark och programmet under festveckan den 9–18 juni finns på adressen hossanjuhlat.com.

Julma_Ölkky_Metsähallitus_Mari_Limnell
Julma-Ölkky är en storslagen sprickdalssjö © Foto: Mari Limnell / Forststyrelsen

Mer information:

Jukka-Pekka Flander, miljöråd, tfn 0295 250 064, fornamn.efternamn@ym.fi

Johanna Korpi, regeringssekreterare, tfn 0295 250 278, fornamn.efternamn@ym.fi

Taru Savolainen, specialmedarbetare, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV