Gå till innehållet

Landskapsvårdsområden bevarar landsbygdslandskapens kultur- och naturvärden

Landskapsvårdsområden kan inrättas för att vårda och bevara landskapsbildens eller kulturlandskapets skönhet, dess historiska särdrag eller andra särskilda värden.

Maaseutu
Tapio Heikkilä, miljöförvaltningens bildbank

 

Landskapsvårdsområden av riksintresse

Miljöministeriet har fattar beslut om att inrätta tre landskapsvårdsområden av riksintresse.

Skärlandets landskapsvårdsområde (Raseborg)

Hyypänjokilaakso landskapsvårdsområde (Kauhajoki)

Kairala och Luiro landskapsvårdsområde (Pelkosenniemi)

Simo landskapsvårdsområde

Landskapsvårdsområden på landskapsnivå

Två landskapsvårdsområden på landskapsnivå har inrättats genom beslut av de regionala miljöcentralerna (numera NTM-centralerna).

Hietajärvi-Kuivajärvi landskapsvårdsområde (Suomussalmi)

Saija landskapsvårdsområde (Salla)

Mer information

Miljöråd Tapio Heikkilä, tfn. 0295 250 166, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 13.24, uppdaterad 4.1.2019 kl. 14.04
  • FI
  •  
  • SV