Gå till innehållet

Nationalstadsparkerna bevarar stadens natur- och landskapsvärden

Syftet med nationalstadsparkerna är att bevara stadsnaturen och den byggda kulturmiljön som en stor, sammanhängande helhet – som ett vardagsrum för stadsborna. Nationalstadsparkerna ingår i processen för hållbar stadsplanering och hållbart stadsbyggande.

Det finns nio nationalstadsparker i Finland.
Porvoo, makasiinit
Marita Björkström, Miljöförvaltningens bildbank


Många städer utreder som bäst möjligheterna att inrätta en nationalstadspark.  Ansökan görs av staden, och beslutet om inrättande fattas av miljöministeriet.

Mer information

Miljöråd Jukka-Pekka Flander, tfn 02952 50064, förnamn.efternamn@ym.fi

Miljöministeriets beslut: Karleby får nationalstadspark 6.7.2020
Miljöministeriet har den 1 juli 2020 fattat beslut om Karleby stads ansökan om inrättande av en nationalstadspark. Storleken på Karlebys nationalstadspark är närmare 20 000 hektar och parken omfattar både den mångfaldiga havsnaturen vid landhöjningskusten och det historiska arvet från flera århundraden av träbyggande.
Läs mer
Publicerad 13.5.2013 kl. 12.56, uppdaterad 27.4.2020 kl. 10.35
  • FI
  •  
  • SV