Gå till innehållet

Ödemarksområden

I Norra Finland har det inrättats 12 ödemarksområden. Målsättningen är

  • att bevara områdenas ödemarkskaraktär
  • trygga den samiska kulturen och naturnäringarna
  • utveckla ett mångsidigt utnyttjande av naturen. 
poro
Pentti Sormunen, Miljöförvaltningens bildbank

Anläggning av permanenta vägar och gruvdrift på ödemarksområdena är endast tillåtet med statsrådets tillstånd. Skogarna bevaras i naturtillstånd. Alla Finlands ödemarksområden har godkända underhålls- och dispositionsplaner. Ödemarksområdena underhålls av Forststyrelsen.

Mer information

Miljöråd Aulikki Alanen, tfn 02952 50333, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 13.54, uppdaterad 19.5.2016 kl. 9.29
  • FI
  •  
  • SV