Gå till innehållet

Ramsarområden

suo, erämaa
Tapio Heikkilä, Miljöförvaltningens bildbank
Våtmarkerna hör till de mest hotade livsmiljöerna globalt sett.

Finland har undertecknat den världsomfattande Ramsarkonventionen om skydd av våtmarker. Konventionen förpliktar parterna att inrätta naturskyddsområden på våtmarker och att främja skyddet av internationellt betydelsefulla våtmarker och vattenfåglar.  

Våtmarksnaturtyper som omfattas av Ramsarkonventionen är
  • Östersjön och kusten
  • insjövatten och deras stränder
  • torvmarker
  • kulturpåverkade biotoper
  • svämskogar i inlandet
  • byggda våtmarker.

 

Finland ingår i det regionala nätverket Nordic Baltic Wetlands, vars syfte är att stöda verkställandet av Ramsarkonventionen och skapa nätverk i regionen. Finland har 49 Ramsarområden. De ingår också i nätverket Natura 2000.

Databasen över Ramsarområden innehåller information om alla Ramsarområden.

Mer information

Miljöråd Kristiina Niikkonen, tfn 02952 50198, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 13.5.2013 kl. 12.53, uppdaterad 19.5.2016 kl. 9.30
  • FI
  •  
  • SV