Gå till innehållet

Tykö blir hela familjens nationalpark

Pressmeddelande 16.2.2015 kl. 13.19

TEIJ_RA_Hirvet003_AnneMuuri_556.jpg
Bild: Anne Muuri, Tykö nationalpark

Miljöministeriet och Forststyrelsen informerar 

Tykö nationalpark öppnades festligt och med fart i Salo. Vinteryran som inföll i början av sportlovsveckan ordnades av Forststyrelsens naturtjänster i samarbete med Salo stad, flera organisationer och företagare. Parken öppnades och invigdes av miljöminister Sanni Grahn-Laasonen. 

Tykö nationalpark grundades genom en lag som trädde i kraft den 1 januari 2015. I parken finns så gott som alla element i den sydfinländska naturen representerade. Redan under en kort utflykt kan man gå i klippterräng, beundra insjölandskap, uppleva en mosaik av myr och skog och förnimma känslan av havet. Skogarna i Tykö har länge varit ekonomiskog och skogsnaturen är utarmad på sina ställen. I och med att nationalparken inrättas upphör avverkningarna i parken. Med tiden, när skogen återhämtat sig, utvecklas Tykö till en verklig vildmark mitt i kulturlandskapet i Egentliga Finland.

”Nationalparkerna är adeln bland våra naturskyddsområden. Som varumärke och dragplåster inom turismen kommer nationalparkerna direkt efter Unescos världsarvsområden. Nationalparkerna har stor betydelse inom miljöfostran till exempel. Jag hoppas att Tykö kommer att ge alla åldrar positiva naturupplevelser, men i synnerhet barn och unga. Kan man tänka sig en mer inspirerande inlärningsmiljö?”, säger minister Grahn-Laasonen.

Tykö har årligen 70 000–80 000 besökare. Största delen av dem kommer från Salo, Åbo och huvudstadsregionen. Man uppskattar att nationalparken kommer att medföra ett ökat besökarantal och ökad naturturism. Miljöförvaltningens mål är att Tykö ska utvecklas till hela familjens nationalpark. Naturnära fritidsmöjligheter, från fiske till simning och cykling, samt lätta vandrings- och skidleder passar redan nu hela familjen, från den yngsta till den äldsta generationen. Nationalparken får mer service för barnfamiljer än vad som fanns tidigare, bland annat genom att man bygger en naturstig för familjens minsta samt genom att ta deras behov i beaktande när naturumets utställning förnyas.

Omfattningen, karaktären och placeringen av nationalparkens tjänster fastställs i en skötsel- och användningsplan som Forststyrelsen utarbetar genom att lyssna både på dem som utnyttjar nationalparken och lokala invånare och företagare. 

”Tykö har möjlighet att utvecklas till ett betydande turismområde i trängsel-Finland. Det håller redan nu på att uppstå nya företag inom natur- och välfärdsturism. I Skärgårdshavets nationalpark har till exempel effekten av besökarnas pengar ökat totalinkomsten med nästan 60 procent, från 3,4 miljoner euro till 5,4 miljoner euro på sex år. Den ökade vinsten nationalparken innebär för den lokala ekonomin visar att besökarna köper tjänster om de erbjuds”, säger naturtjänstdirektör Rauno Väisänen från Forststyrelsen.

Gråspetten parkens symbol

Det ordnades en publikomröstning om nationalparkens symbol (15.1–1.2.2015) som samlade sammanlagt 1699 röster. Arten som vann offentliggjordes i dag när nationalparken öppnades. Bland de fyra kandidaterna vann gråspetten överlägset med 46 procent av rösterna. På andra plats kom trattkantarellen med 21 procent, på tredje plats ekorren med 19 procent och fladdermusen kom på fjärde plats med 14 procent av rösterna. Gråspetten passar bra som symbol för Tykö nationalpark eftersom det finns livsmiljöer, lundar, blandskog och aspdungar som är lämpliga för arten där, och fågeln förekommer i hela nationalparken.  Gråspetten är relativt lätt att upptäcka till exempel på våren när man kan höra den spela.

Vinteryran hålls på området kring Tykö naturrum kl. 11–16 och under dagen ordnas bland annat vandring med snöskor, fatbike-cykling, snöskulptering, vandring med alpackor och traditionell pulkåkning. Företagen i byn Mathildedahl har öppet hus och på kvällen har byabryggeriet i Terho öppet hus. Vid invigningen deltar även Forststyrelsens verkställande direktör Esa Härmälä och naturtjänstdirektör Rauno Väisänen samt nationalparksfaddrarna Saimi Hoyer, Pirkko Saisio, Mikko "Peltsi" Peltola, Matti Ristinen, Patrik Borg och Fatbardhe Hetemaj.

TEijo_tunnus_173

Ytterligare information:

Miljöråd Jukka-Pekka Flander, miljöministeriet,
tfn 0295 250 064, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Miljöministeriets specialmedarbetare, Aino Salo,
tfn 050 3069 599, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Forststyrelsens naturtjänster, parkchef Hanna Ylitalo,
tfn 040 1966584, fornamn.efternamn@metsa.fi

Material och bilder:
Forststyrelsens naturtjänster, informatör Outi Ala-Härkönen,
tfn 040 5173693, fornamn.efternamn@metsa.fi

Bild på nationalparkens gråspettslogo, bildinformation: Forststyrelsen/Jari Kostet

  • FI
  •  
  • SV