EU:s strategi för Östersjöregionen

Målet med strategi för Östersjöregionen (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) är att

  • Rantakalliorädda Östersjön
  • förena Östersjöregionen
  • öka välbefinnandet i regionen.

Med hjälp av strategin vill man få Europeiska unionens lagstiftning, politiska program och finansiering att främja utvecklingen av Östersjöregionen bättre än idag.

Östersjöstrategins verksamhetsplan innehåller 17 prioriterade områden som täcker in alla utvecklingsbehov i området, från att bekämpa övergödningen av Östersjön till att förenhetliga energimarknaderna.

Tillsammans med Polen samordnar Finlands miljöministerium det prioriterade området Nutri, vars mål är att hejda övergödningen i Östersjöregionen.

Ytterligare information

Överinspektör Sanni Turunen, tfn 0295 250 068, fornamn.j.efternamn@ym.fi
Publicerad 8.1.2016 kl. 10.59, uppdaterad 30.6.2017 kl. 13.07
  • FI
  •  
  • SV