Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd

Vedessä kelluja.jpg
© Mikael Ahlfors, miljöministeriets bildbank
Vattnens tur – programmet för effektiviserat vattenskydd

Med hjälp av programmet kan vi göra stor inverkan: Miljöministeriet har inlett programmet för effektiverat vattenskydd för att göra Finland till det land i världen som skyddar vattnen effektivast. Programmet samlar aktörer, säkerställer att åtgärderna får finansiering och skapar kontinuitet i vattenskyddet.

  1. vi ser till att näringsämnen från jordbruket inte hamnar i vattnet,
  2. vi restaurerar vattendrag,
  3. vi utvecklar hanteringen av vattnet i städerna,
  4. vi sanerar miljöfarliga vrak och
  5. vi finansierar forskning och utveckling.

Riksdagen har beviljat 15 miljoner euro för en effektivisering av vattenskyddet 2019. Regeringen har beslutat (2018) att det ska beviljas 45 miljoner euro i finansiering för ändamålet 2019–2021.

Mer information

Tarja Haaranen, programchef, tfn 0295 250 282, fornamn.efternamn@ym.fi

Jenni Jäänheimo, projektchef, tfn 0295 250 349 , fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 23.4.2019 kl. 13.06, uppdaterad 13.9.2019 kl. 14.33
  • FI
  •  
  • SV