Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd: utredningar och forskning om Östersjöns och inlandsvattnens tillstånd

 
Itämeren vedenalainen luonto
Miljöministerieet bildbank, Visa Hietalahti
Vattnens tur. logo

Målet är att ta fram forskningsinformation som hjälper till att rikta åtgärderna för bättre vattenstatus på ett kostnadseffektivt sätt. Forskningsinformationen stöder dessutom revideringen av åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvård. Finlands miljöcentral ansvarar för forskningsprojektet och genomför det i samarbete med andra forskningsorganisationer under 2020–2021. En projektplan färdigställs före utgången av 2019.

Finansiering av programmet: 2 miljoner euro åren 2020–2021.

Mer information:

Petri Liljaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 378, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 1.11.2019 kl. 17.30, uppdaterad 4.11.2019 kl. 16.25
  • FI
  •  
  • SV