Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd: jordbruket

Kipsin levitystä Nurmijärvellä. Ilkka Vuorinen.jpg
© Ilkka Vuorinen, John Nurminens Stiftelse
Vattnens tur – programmet för effektiviserat vattenskydd

Programmet för effektiviserat vattenskydd vill med nya innovativa metoder minska de näringsutsläpp i vattendragen som härstammar från jordbruket. Åtgärderna ska genomföras i jordbruksdominerade avrinningsområden och områden intill vattendrag.

Vattenskyddet är effektivt när åtgärderna genomförs i specifika avrinningsområden och i samarbete med olika aktörer. Målet är att skapa en verksamhetsmodell där aktörerna i området – bl.a. jordbrukare, skogsägare, rådgivare, myndigheter och vattenskyddsföreningar – tillsammans ställer upp mål för vattenskyddet samt planerar och genomför åtgärderna.

Inom ramen för programmet kommer de vattenskyddsmetoder som tidigare genomförts inom spetsprojektet för återvinning av näringsämnen och spetsprojektet för vatten- och havsvård att testas noggrannare och i bredare skala. Miljöministeriet genomför forsknings- och utvecklingsprojekt om användning av strukturkalk och fiberslam. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland genomför omfattande gipsspridning i Skärgårdshavets avrinningsområde.

Finansiering av programmet: 25 miljoner euro åren 2019–2021.

Mer information:

Tarja Haaranen, programchef, tfn 0295 250 282, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.5.2019 kl. 13.53, uppdaterad 20.8.2019 kl. 14.29
  • FI
  •  
  • SV