Vattnens tur - projekt och deras finansiering

Öppna ansökningar

Vattnens tur. logo

Programmet för effektiverat vattenskydd beviljar stöd till projekt.

Våren 2020 öppnas en ansökningsomgång för projekt som är inriktade på vattnet i städerna samt en ansökningsomgång för forsknings- och utvecklingsprojekt med fokus på ett koncept för planering av vattenskyddet inom jord- och skogsbruket i olika avrinningsområden. På hösten kommer det dessutom att utlysas finansiering för projekt för restaurering av vattendrag.

Publicerad 25.6.2019 kl. 11.25, uppdaterad 10.1.2020 kl. 10.12
  • FI
  •  
  • SV