Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd: restaurering av vattendrag och regionala expertnätverk

Vattnens tur – programmet för effektiviserat vattenskydd

Med hjälp av den finansiering som beviljats för programmet för effektiverat vattenskydd kan vi öka antalet lokala och regionala restaureringar av sjöar, småvatten och strömmande vatten i alla delar av landet. Dessutom bidrar vi till verksamheten i de regionala nätverken för restaurering av vattendrag och till uppkomsten av nya nätverk. På detta sätt kan vi

  • förbättra vattendragens tillstånd, möjligheterna till rekreation och förutsättningarna för fiskerinäringen,
  • öka trivseln i närmiljön och höja strandfastigheternas värde samt
  • främja natur- och landskapsvården.
  • NTM-centralerna delar årligen ut statsunderstöd för projekt för restaurering av vattendrag.

Finansiering av programmet: 10 miljoner euro åren 2019–2021.

Mer information:

Antton Keto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 148, fornamn.efternamn@ym.fi

Jenni Jäänheimo, projektchef, tfn 0295 250 349, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.5.2019 kl. 13.55, uppdaterad 15.7.2019 kl. 14.17
  • FI
  •  
  • SV