Spetsprojekten för vatten- och havsvård

Kärkihankelogo SV lila
 

Miljöministeriet finansierar åren 2016–2018 konkreta projekt som genomför åtgärdsprogrammen för vatten- och havsvård samt utrednings-, kommunikations- och nätverksprojekt som stöder genomförandet av programmen. Finansieringen uppgår till sammanlagt ca 8 miljoner euro. Projekten genomförs inom ramen för spetsprojektet Kretsloppsekonomin slår igenom och ren teknik tas i bruk 2016–2020 i regeringsprogrammet för statsminister Sipiläs regering.

Ansökningsomgången 2019

Miljöministeriet utlyser understöd för vattenskydd. Understöd beviljas för arbete som främjar vatten- och havsvården eller återvinningen av näringsämnen och som stöder målen för det program för effektiviserat vattenskydd som inleds i år. Siktet är inställt på insatser som kan vidareutveckla sådant arbete som fått en god start och omsätta goda metoder i praktiken. När det gäller återvinning av näringsämnen ligger fokus bl.a. på urban odling. Sökfristen har gått ut den 2.4.2019 och besluten tillkännages senare. Då projekten kommit igång publiceras sammandragen av alla projekt samt länkarna till projektens internetsidor på de här sidorna.

Mer information:

Vatten- och havsvårdsprojekt: Jenni Jäänheimo, projektchef, fornamn.efternamn@ym.fi
Programmet för återvinning av näringsämnen: Arja Nykänen, projektchef, fornamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 10.1.2018 kl. 9.19, uppdaterad 10.4.2019 kl. 16.03