Gå till innehållet

Vatten- och havsvården

Perhe rannalla
© Miljöministeriets bildbank

Målet är att miljöstatusen i Östersjön och i åarna, älvarna och sjöarna ska vara åtminstone god, likaså grundvattenstatusen.

Miljöministeriet har inlett programmet för effektiverat vattenskydd för att göra Finland till det land i världen som skyddar vattnen effektivast. I överensstämmelse med regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering kommer programmet för effektiverat vattenskydd och skydd av Östersjön under valperioden att fortsätta genomföras åtminstone i nuvarande utsträckning för att vattnen ska uppnå god ekologisk status.

Aktuellt

Vattenväsendet Ahti har ett namnsdagsönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering

16.6.2020
I Finland kan man njuta av fantastiska vattendrag och av Östersjön, men det finns också rikligt med vattendrag som behöver restaureras. Vattendrag som övergöds, blir grundare och växer igen behöver någon som kan restaurera dem, och de som restaurerar behöver både information och pengar. Insatser behövs också för att man ska kunna avhjälpa de olägenheter som dämning, röjning, torrläggning och vattenbyggnad har orsakat.

Publicerad 24.6.2020 kl. 9.32, uppdaterad 24.6.2020 kl. 9.54