Gå till innehållet

EU:s strategi för Östersjöregionen

Målet med strategi för Östersjöregionen (EU Strategy for the Baltic Sea Region, EUSBSR) är att

  • Rantakalliorädda Östersjön
  • förena Östersjöregionen
  • öka välbefinnandet i regionen.

Med hjälp av strategin vill man få Europeiska unionens lagstiftning, politiska program och finansiering att främja utvecklingen av Östersjöregionen bättre än idag.

Handlingsplanen för strategin håller på att uppdateras och den reviderade handlingsplanen ska färdigställas före utgången av 2020.

Tillsammans med Polen samordnar Finlands miljöministerium det prioriterade området Nutri (PA Nutri), vars mål är att minska urlakningen av näringsämnen och på så sätt hejda övergödningen i Östersjöregionen

Ytterligare information

Specialsakkunnig Anna Hernberg, tfn 0295 342 118, fornamn.efternamn@ym.fi
Publicerad 8.1.2016 kl. 10.59, uppdaterad 3.7.2020 kl. 10.31
  • FI
  •  
  • SV