Gå till innehållet

Projekt för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd

Miljöministeriet har utarbetat ett program för åren 2012–2015 för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd. Programmets andra fas, det s.k. Raki2, genomförs 2016–2019.

Inom Raki2 kan finansiering sökas för utvecklingsprojekt som främjar återvinning av näringsämnen, minskar näringsbelastningen i Östersjön och effektiviserar vattenskyddet inom jordbruket i Skärgårdshavets och Bottenhavets avrinningsområden.

Idéefterlysning för programmet Raki2 pågår 10.1.-9.2.2018. Information kan hittas på huvudsidan av programmet.

Miljöministeriet har hittills ordnat sju projektutlysningar inom programmet. De projekt som beviljats finansiering förtecknas på finska sidor.
 

Ytterligare information

Projektledare Arja Nykänen, miljöministeriet, tfn. 029 525 0053, fornamn.efternamn@ym.fi

Miljöråd Tarja Haaranen, miljöministeriet, tfn. 0400 915 242, fornamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 14.7.2015 kl. 14.48, uppdaterad 5.6.2019 kl. 12.54
  • FI
  •  
  • SV