Gå till innehållet

Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd: utredningar och forskning om Östersjöns och inlandsvattnens tillstånd

 
Itämeren vedenalainen luonto
Miljöministerieet bildbank, Visa Hietalahti
Vattnens tur. logo

Forskningsprojektet MAAMERI strävar efter att mer noggrant undersöka effekterna i havsmiljön av minskad fosforbelastning från land och förstå hur miljöns återhämtning kan effektiveras. Forskningen fokuserar särskilt på att mäta processerna som påverkar det partikulära materialet i vattenmassan och bottensedimentet, samt på samspelet mellan fosforbelastning och havets organismer, vilket visar sig som till exempel algblomningar. Dessutom utvecklas nya verktyg som grundas på satellitmätningar och ekosystemmodellering.

Projektet leds av Finlands miljöcentral och deltagande instanser är Geologiska forskningscentralen, Meteorologiska institutet, Åbo Akademi, Åbo universitet, Helsingfors universitet samt Närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland. Forskningsprojektet genomförs under 2020–2022.

Finansiering av programmet: 1,87 miljoner euro åren 2020–2022.

Mer information: Petri Liljaniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 378, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 1.11.2019 kl. 17.30, uppdaterad 3.7.2020 kl. 18.04
  • FI
  •  
  • SV