Gå till innehållet

Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd: restaurering av vattendrag och regionala expertnätverk

 
 
Sähkökalastus
© Miljöministeriets bildbank. Jukka Rapo
Veden vuoro - Logo - SV

Med hjälp av den finansiering som beviljats för programmet för effektiverat vattenskydd kan vi öka antalet lokala och regionala restaureringar av sjöar, småvatten och strömmande vatten i alla delar av landet. Dessutom bidrar vi till verksamheten i de regionala nätverken för restaurering av vattendrag och till uppkomsten av nya nätverk. På detta sätt kan vi

 • förbättra vattenstatusen och vattenmiljön
 • öka den biologiska mångfalden
 • stärka samarbetet mellan aktörerna i branschen och engagerar nya aktörer i vattenvården
 • utveckla området för vattendragsrestaurering genom
  • att sprida aktuell information om restaureringsmetoder till dem som utför restaureringar
  • ge dem möjlighet att pröva nya metoder

Finansiering av programmet: 20 miljoner euro åren 2019–2023.

Mer information:

Antton Keto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 148, fornamn.efternamn@ym.fi

Jenni Jäänheimo,specialsakkunnig, tfn 0295 250 349, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.5.2019 kl. 13.55, uppdaterad 6.11.2019 kl. 11.02
 • FI
 •  
 • SV