Gå till innehållet

Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd: sanering av vrak

Vattnens tur – programmet för effektiviserat vattenskydd

Inom ramen för programmet för effektiverat vattenskydd utreds vilka vrak i finskt territorialvatten som inom en nära framtid kan medföra risk för oljeutsläpp. Målet är att hitta objekt som lämpar sig för oljesanering.

Finlands miljöcentral bedömer att det i finskt territorialvatten och i Finlands ekonomiska zon finns över tusen gamla vrak som har använt olja som bränsle eller som transporterat olja eller andra farliga ämnen som last. Av dessa uppskattas ett tjugotal vara högriskobjekt, vilket innebär att de håller på att rosta sönder eller ligger i närheten av viktiga eller känsliga naturobjekt.

Med hjälp av förfrågningar om vraken strävar man efter att slå fast ett objekt som ska oljesaneras 2020. Om resurserna tillåter kan ytterligare ett objekt tömmas på olja. Efter dessa saneringar kommer det att läggas fram förslag på en ny verksamhetsmodell för hantering av miljöfarliga vrak där man också beaktar eventuellt samarbete mellan privata sektorn och myndigheterna.

Finlands miljöcentral ansvarar för projektet och Gränsbevakningsväsendet deltar i genomförandet.

Finansiering av programmet: 4 miljoner euro åren 2019–2021.

Mer information:

Projektchef Jorma Rytkönen, Finland miljöcentral, tfn 040 180 1447, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Överinspektör Kirsi Kentta, miljöministeriet, tfn 0295 250 125, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.5.2019 kl. 14.06, uppdaterad 6.11.2019 kl. 11.13
  • FI
  •  
  • SV