Gå till innehållet

Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd: vattenhanteringen inom jord- och skogsbruket

Tulva maaseudulla
 
 

© Miljöministeriets bildbank, Unto Tapio

Vattnens tur. logo

Klimatförändringen medför ökad nederbörd och mildare vintrar, vilket också ökar näringsbelastningen på vattendragen. Målet är att med hjälp av bättre hantering av vattenhushållningen inom jord- och skogsbruket effektivera vattenskyddet och stödja anpassningen till klimatförändringen. Åtgärderna för naturenlig vattenbyggnad främjar också den biologiska mångfalden.

Miljöministeriet planerar just nu innehållet i och metoden för genomförande av temat och utarbetar en förvaltnings- och finansieringsmodell. Mer detaljerad information om hur temat framskrider ges före utgången av 2020.

Finansiering av programmet: 9 miljoner euro åren 2019–2023.

Mer information:

Johanna Helkimo, specialsakkunnig, tfn. 0295 250 092, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 1.11.2019 kl. 17.00, uppdaterad 10.6.2020 kl. 13.05
  • FI
  •  
  • SV