Gå till innehållet

Vattnens tur – programmet för effektiverat vattenskydd: vattnet i städer och skadliga ämnen

Tulva kaupungissa.jpg
© Miljöministeriets bildbank, Teemu Kuusimurto
Vattnens tur – programmet för effektiviserat vattenskydd

Hanteringen av vattnet i städer inbegriper avloppsvatten som på behörigt sätt leds in i ledningsnät samt insamling, behandling och ledning av smältvatten och regnvatten. I hanteringen beaktas nedskräpningen, belastningen i form av fast substans och skyddet mot översvämningar. Ämnen som i synnerhet är skadliga för vattenmiljön har utöver i avloppsvatten också påträffats i dagvattnet i städerna. Målet med programmet för effektiverat vattenskydd är

  • att effektivare minska belastningen på vattendragen genom att hantera och behandla dagvattnet i städer,
  • att minska utsläppen av skadliga ämnen genom att effektivisera behandlingen av avloppsvatten och använda naturenliga metoder för att hålla kvar och absorbera dagvatten, t.ex. med hjälp av våtmarker och rekreationsområden, och
  • att sprida information om förekomsten av skadliga ämnen, också plaster, och deras inverkan på vattenmiljön.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Savolax (NTM-centralen) ansvarar för det tema som handlar om vattnet i städerna och skadliga ämnen. NTM-centralerna i Tavastland, Birkaland, Sydöstra Finland, Lappland, Norra Österbotten och Nyland tillhandahåller expertis på området och utvärderar även de olika projekten.

Finansiering av programmet: 9 miljoner euro åren 2019–2023.

Mer information

Esa Pekonen, Södra Savolax närings-, trafik- och miljöcentralen, tfn 0295 024 159, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

Ari Kangas, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 0295 250 340, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 16.5.2019 kl. 14.02, uppdaterad 3.10.2019 kl. 12.02
  • FI
  •  
  • SV