Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen till klimatmötet Pre-COP i Costa Rica den 7–10 oktober

7.10.2019
Minister Krista Mikkonen åker till Costa Rica för att stå värd för klimatmötet Pre-COP den 7–10 oktober 2019. Vid mötet representerar minister Mikkonen EU tillsammans med klimatkommissionären Miguel Arias Cañete.

Utkast till lag som förbättrar möjligheterna att ladda elbilar och ökar byggnaders energiprestanda sänds på remiss

3.10.2019
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition som i betydande grad ska öka möjligheterna att ladda elbilar och förbättra byggnaders energiprestanda med hjälp av fastighetsautomation. Enligt miljö- och klimatminister Krista Mikkonen och kommunikationsminister Sanna Marin måste elbilarnas andel öka för att utsläppen från trafiken ska kunna minska. Lagen utgör ett led i genomförandet av en ändring av direktivet om byggnaders energiprestanda.

Miljöministrarna möts för att fastställa EU:s ståndpunkter inför klimatmötet i Santiago de Chile och hur den cirkulära ekonomin kan främjas

3.10.2019
Fredagen den 4 oktober sammanträder EU:s miljöråd i Luxemburg för att komma överens om EU:s ståndpunkter inför klimatkonferensen COP25 i Santiago de Chile. Ministrarna kommer också att dra upp riktlinjer för hur den cirkulära ekonomin kan främjas ytterligare inom EU. Ordförande för mötet är miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Miljöministeriet har utvärderat olika metoder för förebyggande av nedskräpning som orsakas av engångsplast

1.10.2019
I en utredning som miljöministeriet beställt presenteras alternativa sätt för hur EU:s direktiv om minskning av engångsplast kan genomföras i Finland. Cirka 80 procent av skräpet på havsstränderna utgörs av plast, och syftet är att åtgärda detta med hjälp av direktivet, som träder i kraft sommaren 2021. Ett syfte med direktivet är dessutom att främja cirkulär ekonomi och förenhetliga produktregleringen på EU:s inre marknad.

Minister Mikkonen vädjar till den internationella byggbranschen: Klimatvänligt byggande kräver snabba åtgärder

25.9.2019
Byggnader och byggande förbrukar hälften av jordens naturresurser och cirka 40 procent av energin. De orsakar cirka en tredjedel av världens växthusgasutsläpp, och befolkningstillväxten, urbaniseringen och den stigande havsnivån ökar ytterligare behoven av byggande. I samband med ett FN-möte om hållbar utveckling i New York vädjade miljö- och klimatminister Krista Mikkonen till byggbranschen om att påskynda koldioxidsnålt byggande.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37