Gå till innehållet

Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Nya MBT-avtal ska styra arbetet för hållbar utveckling inom markanvändning, boende och trafik – Staten och städerna finansierar en hållbar stadsutveckling med ett rekordbelopp

3.6.2020
Staten och kommunerna i de stora stadsregionerna har nått ett förhandlingsresultat om nya avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT). MBT-avtal upprättas för åren 2020–2031 tillsammans med stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg.

Klimatförsök ska driva på lokala utsläppsminskningar

3.6.2020
Miljöministeriet har beviljat finansiering till tio olika försöksprojekt som ska testa nya sätt att minska utsläppen, framför allt med hjälp av hållbara färdsätt, hållbar måltidsservice och andra påhittiga innovationer. Finansieringen utgör en del av programmet Kommunernas klimatlösningar, som ska påskynda det klimatarbete som utförs i kommunerna och regionerna.

Rundabordsforumet för klimatpolitik ger starkt stöd för stimulansåtgärder som begränsar klimatutsläppen

28.5.2020
Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde för första gången på torsdagen. Temat för mötet, som i huvudsak ordnades virtuellt, var återhämtningen efter coronakrisen. Forumets medlemmar gav starkt stöd för stimulansåtgärder som är hållbara ur klimatsynpunkt.

Byggbranschen har hittills undgått stora smällar - konsekvenserna framträder på längre sikt

28.5.2020
Uppföljnings- och åtgärdsgruppen för byggbranschen, som tillsatts av miljöministeriet, har i samråd med aktörerna i fastighets- och byggbranschen och andra aktörer sammanställt en första lägesbild av coronakrisens konsekvenser för byggandet. Situationen inom byggbranschen är för närvarande relativt god. Byggvolymerna väntas dock sjunka betydligt redan i år, till exempel när det gäller bostadsbyggande.

Hållbar återhämtning tema för det första mötet för rundabordsforumet för klimatpolitik

27.5.2020
Rundabordsforumet för klimatpolitik, som har tillsatts av statsrådet, sammanträder första gången torsdagen den 28 maj. Temat för det virtuella mötet är stimulansåtgärder som är hållbara med tanke på klimatet och naturen. Inledande anföranden hålls av ordförandena för arbetsgruppen för hållbar återhämtning, Mari Pantsar och Hannele Pokka, samt av ordföranden för Finlands klimatpanel, Markku Ollikainen.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37