Gå till innehållet

Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Miljöministeriet stöder projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn – understöd kan sökas nu

31.7.2020
Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas under två ansökningsomgångar understöd för projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Ansökningstiden för den första ansökningsomgången är 31.7.2020–31.8.2020 och för den andra omgången 1.10.2020–16.11.2020.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen: EU:s återhämtningspaket påskyndar klimatåtgärderna och stöder åtstramningen av utsläppsminskningsmålet för 2030

22.7.2020
Europeiska rådet nådde i dag tisdagen den 21 juli en överenskommelse om EU:s fleråriga budgetram och ett återhämtningspaket som påskyndar Europas återhämtning från följderna av coronaviruset. Finansieringsbesluten har en stark betoning på klimat och miljö: minst 30 procent av den sjuåriga budgetramen på 1 075 miljarder euro och återhämtningsinstrumentet av engångsnatur på 750 miljarder ska anvisas för klimatåtgärder. All finansiering ska också stödja målen i klimatavtalet från Paris.

Miljöministeriets beslut: Karleby får nationalstadspark

6.7.2020
Miljöministeriet har den 1 juli 2020 fattat beslut om Karleby stads ansökan om inrättande av en nationalstadspark. Storleken på Karlebys nationalstadspark är närmare 20 000 hektar och parken omfattar både den mångfaldiga havsnaturen vid landhöjningskusten och det historiska arvet från flera århundraden av träbyggande.

Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen

2.7.2020
Statsrådet har höjt bevillningsfullmakten för räntesubventionerad bostadsproduktion med 340 miljoner euro. Efter höjningen kan man i år godkänna att sammanlagt högst 1 750 miljoner euro ur Statens bostadsfond (ARA) används som stöd för räntestödslån.

Kommunernas naturvårdsarbeten inom ramen för Helmi-livsmiljöprogrammet startar

1.7.2020
I sommar börjar även kommunerna arbeta med de Helmi-projekt som syftar till att förbättra naturens tillstånd. I sommar finansieras de 16 första kommunprojekten för naturvård genom Kommun-Helmi specialunderstödet. Projekten går ut på att restaurera de mest hotade livsmiljöerna så som ädelträskogarna, myrar, ängar och fågelvatten. Kommunerna är tacksamma för att man satsar på arbetet för biologisk mångfald.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37