Gå till innehållet

Hållbar utveckling

KEKE, logoHållbar utveckling är en fortgående och styrd samhällelig förändring som har som mål att trygga goda levnadsförhållanden för nuvarande och kommande generationer.

Hållbar utveckling främjas genom politik på internationell nivå, där man kommer överens om åtaganden som är förpliktande för staterna. I det nationella arbetet för hållbar utveckling verkställs de målsättningar som fastställts inom FN, Europeiska unionen, Arktiska rådet och Nordiska ministerrådet.

I synnerhet slutsatserna från FN:s konferens om hållbar utveckling (Rio+20) utgör en viktig referensram för Finlands nationella arbete för hållbar utveckling.

I Finland är det kommissionen för hållbar utveckling som ser till att de internationella målen för hållbar utveckling införlivas i den nationella politiken.

Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

Finlands strategi för hållbar utveckling har setts över. I samband med revideringen ingicks ett nationellt samhälleligt åtagande för hållbar utveckling. I åtagandet förbinder sig regeringen och förvaltningen tillsammans med samhälleliga aktörer att främja en hållbar utveckling i allt arbete och all verksamhet.

Det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling godkändes i december 2013.

Publicerad 10.7.2013 kl. 11.12, uppdaterad 3.4.2014 kl. 15.15