Vesien- ja merenhoidon kärkihanke

kärkihankelogo

Ympäristöministeriö on rahoittanut vuosina 2016-2018 vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmia toteuttavia konkreettisia hankkeita sekä toteuttamista tukeavia selvitys-, viestintä- ja verkostoitumishenkkeita yhteensä noin 8 miljoonalla eurolla. Hankkeet toteutetaan osana pääministeri Sipilän hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto - puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta vuosina 2016-2020. Vuonna 2019 ministeriö etsii edelleen hankkeita tehostamaan vesiensuojelua.

Hankehaku 2019

Ympäristöministeriö on käynnistänyt avustushaun vesiensuojelulle. Avustusta myönnetään vesien ja meren hoitoa tai ravinteiden kierrätystä edistävään työhön, joka tukee käynnistyvän vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteita. Haussa etsitään hyvin käynnistynyttä työtä eteenpäin vieviä tekoja ja hyviksi havaittujen menetelmien viemistä käytäntöön. Avustettavilla hankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa vähentämällä vesistöjä ja Itämerta kuormittavia ravinteita, humusta ja haitallisia aineita.Haku on avoinna 20.2.–2.4.2019 ja toteutetaan yksivaiheisena.

 

Hankkeiden käynnistyttyä lyhyet hankekuvaukset ja linkit hankkeiden sivuille tulevat tälle sivustolle.

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen ja ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin voi hakea rahoitusta myös monista muista rahoituslähteistä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jenni Jäänheimo, +358 29 525 0349, etunimi.sukunimi@ym.fi

 
Julkaistu 10.1.2018 klo 9.17, päivitetty 26.2.2019 klo 10.37