Oulangan kansallispuisto
© Bild: Markus Sirkka, Miljöförvaltningens bildbank

Finlands bästa insats för naturen 2015–2016

Vi efterlyser åter den bästa naturinsatsen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och ekosystemtjänsternas funktion. Lämna in ditt förslag senast den 8 december! Läs mer.

Aktuellt RSS

Nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader

20.10.2016
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen. Ändringen gäller de krav som ställs på nya byggnaders energiprestanda. Målet är att minska byggnadernas energiförbrukning och öka andelen förnybar energi i byggnaderna.

Finlands bästa insats för naturen 2015–2016

17.10.2016
Vi efterlyser åter den bästa naturinsatsen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och ekosystemtjänsternas funktion. Lämna in ditt förslag senast den 8 december!
Allt aktuellt

Ministeriet i instagram @yministerio


En bättre miljö för kommande generationer

God miljöstatus, skäliga boendekostnader, cirkulär ekonomi, grön tillväxt... Hur vill du att Finland ska se ut år 2022? Hoppa på cykeln och bekanta dig med miljöministeriets nya strategi! Läs mera.

Sociala medier