KIRA-digi -kärkihanke
© Foto: Terho Pelkonen/ Miljöförvaltningens bildbank

Ett spetsprojekt digitaliserar fastighets- och byggbranschen 

Ett projekt som ska sätta fart på digitaliseringen av fastighets- och byggbranschen kommer att förnya branschen på många sätt under de kommande åren. I fortsättningen ska exempelvis den offentliga informationen om byggande och planläggning tillgängliggöras som öppna data, interoperabla system och enhetliga verksamhetssätt ska göra processerna smidigare och ett antal försöksprojekt ska skapa ny affärsverksamhet. Läs mer.

Aktuellt RSS

Statsrådet beslutade om ikraftsättande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser och användning av dem

22.6.2016
Statsrådet godkände i dag en förordning genom vilken Nagoyaprotokollet sätts i kraft i Finland. Nagoyaprotokollet preciserar FN:s konvention om biologisk mångfald, som är den första allmänna och juridiskt bindande internationella överenskommelsen om tillträde till genetiska resurser och fördelning av nyttan. Med protokollet strävar man efter att säkerställa att genetiskt material bevaras för kommande generationer och att trygga rimlig och rättvis fördelning av nyttan mellan tillhandahållare och

Investeringsunderstöd bidrar till gemenskap och flexibilitet i boendet för personer som behöver särskilt stöd

22.6.2016
Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till en regeringsproposition med förslag till ändring av den lag som handlar om investeringsunderstöd som beviljas för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov. Det föreslås att användningsområdet för investeringsunderstödet utvidgas till att gälla servicelokaler som bättre tjänar både dem som bor i huset och andra invånare i det närliggande området.
Allt aktuellt


En bättre miljö för kommande generationer

God miljöstatus, skäliga boendekostnader, cirkulär ekonomi, grön tillväxt... Hur vill du att Finland ska se ut år 2022? Hoppa på cykeln och bekanta dig med miljöministeriets nya strategi! Läs mera.

Sociala medier

 

Ministeriet i instagram @yministerio