Aktuellt

3 personers hushåll producerar årligen.jpg

 

Inled slutspurten, reparera ett bristfälligt avloppsvattensystem i närheten av ett vattendrag

Fastighetsspecifika avloppsvattensystem som fungerar bristfälligt ska förnyas före utgången av oktober 2019 om de finns på ett grundvattenområde och på ett avstånd av hundra meter från närmaste vattendrag. På annat håll ska avloppsvattensystemen fås i skick senast samtidigt som en större reparation görs i fastigheten. Under avloppsvattenveckan den 16–22 april uppmuntras fastighetsägarna att kontrollera om iståndsättningen av avloppsvattensystem gäller dem och enligt vilken tidtabell i så fall. Läs mera

Aktuellt RSS

Miljöministeriet ber om utlåtanden om naturskyddsområden som inrättas på statsägd mark i Södra Savolax

23.4.2018
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkast till förordningar som gäller naturskyddsområden som ska inrättas i landskapet Södra Savolax. Alla de områden som ska inrättas ägs av staten. Områdena har redan tidigare reserverats för naturskyddsändamål, och de omfattas till största delen av olika skyddsprogram och nätverket Natura 2000.

Minister Tiilikainen på energi- och miljöturné i Tyskland och Indien

16.4.2018
Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen reser till Tyskland och Indien den 18–20 april för att främja samarbetet inom områdena för förnybar energi och miljövänliga lösningar.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO