Aktuellt

Valkovuokkometsa_Puunrunko_556 kuva riku lumiaro
© Foto: Riku Lumiaro / Miljöförvaltningens bildbank

Internationella dagen för biologisk mångfald den 22.5.

FN har utropat den 22 maj till Internationella dagen för biologisk mångfald. Syftet med dagen är att väcka medvetenhet om den biologiska mångfalden och dess situation i världen idag samt vissa utmaningat det finns och hur vi kan skydda den. Ansvaret för naturens framtid är gemensamt!

Aktuellt RSS

De kemikalierisker som har samband med cirkulär ekonomi bör noteras

12.5.2017
Det behövs mer information om befolkningens och miljöns exponering för skadliga kemikalier. I arbetet med att främja cirkulär ekonomi bör man beakta de risker som har samband med skadliga ämnen i material. Det krävs internationella åtgärder för att exempelvis minska mängden plastavfall i haven. Bland annat dessa aspekter lyftes fram när en revidering av det nationella programmet för farliga kemikalier offentliggjordes den 12 maj.

Bostads-, energi- och miljöminister Tiilikainen på exportfrämjande resa till Kina

12.5.2017
Minister Kimmo Tiilikainen besöker Kina på en exportfrämjande resa den 15–18 maj 2017. Med Tiilikainen till Peking följer en företagsdelegation med representanter för olika sektorer, huvudsakligen miljöteknik, byggande, bioekonomi och livsmedelsbranschen.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio