Aktuellt

Kuva tiedotteeseen Åtgärdsförslag
 

Minska, undvik, återvinn och ersätt – Finlands färdplan för plast

Den samarbetsgrupp som utarbetat en färdplan för plast för Finland har överlämnat slutresultatet till minister Tiilikainen. Färdplanen utgör ett första steg mot en ny, hållbar plastekonomi. Bland mer än hundra olika förslag har det valts ut en mängd centrala åtgärder som ska bidra till en lösning på de utmaningar som plast medför. Läs mera.

Aktuellt RSS

Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018

19.10.2018
Nationalstadsparken i Kotka har i dag fått utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt 2018. Stadsparken är en imponerande kombination av de bästa utvalda delarna av parker, vattendrag och arkitektur i staden. Priset överräcktes av bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen i Helsingfors.

Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning

18.10.2018
Statsrådet lämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag för att utveckla de ekonomiska stödåtgärderna för hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som äger ARA-bostäder som finansierats med statligt stöd. På många orter minskar efterfrågan på hyresbostäder och bostäder står tomma, när befolkningen och arbetstillfällena flyttar till tillväxtorterna.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO