Aktuellt

metso_metsä_pyhtää
METSO-skogsområdet i Pyttis. © Bild: Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöministeriet

METSO-handlingsplanen nådde merparten av skyddsmålen för fjolåret

Genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, skyddades år 2017 sammanlagt över 5 000 hektar skog, antingen genom permanenta eller tidsbegränsade avtal. Dessutom utfördes naturvårdande skötsel i METSO-livsmiljöer på ett område som motsvarar 111 hektar. METSO-arbetet, som inleddes för 10 år sedan, har nu uppnått ca 60 procent av de skyddsmål som ställts för 2025. Läs mera

Aktuellt RSS

Rapport: ny försäkring underlättade bostadssituationen för dem som har det sämst ställt

23.2.2018
Miljöministeriet och LähiTapiola Pirkanmaa samt ägare till hyresbostäder och serviceproducenter har i ett pilotprojekt strävat efter att med hjälp av ett nytt försäkringsförsök göra det lättare för dem som har det sämst ställt att hitta bostad.

Skyddsbeslut i västra Lappland verkställs: naturskyddsområden inrättas på statsägd mark

14.2.2018
Miljöministeriet och Forststyrelsen ordnar i februari offentliga tillställningar med önskan om att få ta del av berörda gruppers och allmänhetens synpunkter på beredningen av författningarna.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO