Aktuellt

Retkeilijöitä nuotiolla Nuuksiossa
© Tapio Heikkilä, miljöförvaltningens bildbank

Tillsammans i naturen under Europeiska kulturmiljödagarna

Temat för de europeiska kulturmiljödagarna i Finland 2017 är Tillsammans i naturen. Temaåret öppnades den 8 Oktober med ett evenemang i miljöministeriet. Under invigningen överräckades dessutom priset till vinnaren av tävlingen Kulturmiljöskaparna, förskolegruppen Nestorit i Tammerfors, och ett nytt tävlingsuppdrag offentliggjorde. Läs mer

Aktuellt RSS

Lättnader införs när det gäller miljötillstånd – förteckningen över anläggningar ska ändras

16.2.2017
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av miljövårdslagen. Enligt propositionen ska miljötillståndsförfarandet lättas upp genom en gallring i de verksamheter i den nationella förteckningen över anläggningar som förutsätts ha miljötillstånd. Propositionen har samband med den stegvisa revidering av miljövårdslagen som ska lätta på byråkratin och regleringen i anslutning till miljötillstånd.

Statsminister Sipilä och minister Tiilikainen: Ungdomarna kan påskynda den hållbara utvecklingen

15.2.2017
Onsdagen den 15 februari framförde regeringen till riksdagen sin plan för genomförandet av FN:s handlingsprogram för hållbar utveckling Agenda230. Regeringen ska genomföra programmet i samarbete med intressentgrupperna och vill särskilt öka ungdomarnas aktivitet inom verksamheten för hållbar utveckling.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio