Aktuellt

Ministeri Tiilikainen
© Bild: Tapani Mikkola, Forststyrelsen

Minister Tiilikainen: ”Begränsningen av fluorkolväten är ett viktigt steg i bekämpningen av klimatförändringen”

I oktober i fjol ingicks ett internationellt avtal om begränsning av förbrukningen av fluorkolväten (HFC) som orsakar klimatuppvärmning. Beslutet att begränsa förbrukningen av fluorkolväten var en förhandlingsframgång och ett viktigt steg med tanke på bekämpningen av klimatförändringen. Finland har förbundit sig till avtalet, och regeringen kommer att överlämna en proposition till riksdagen om godkännande av avtalet redan under vårsessionen”, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Läs mer

Aktuellt RSS

Regeringens proposition om tredimensionell fastighetsbildning på remiss

17.3.2017
Utkastet till regeringsproposition om att möjliggöra tredimensionell (3D) fastighetsbildning har sänts på remiss. Den traditionella tvådimensionella (2D) fastigheten kvarstår ändå som huvudregel även i fortsättningen. Remisstiden går ut den 12.5.2017.

Rimligare bestämmelser om glesbygdens avloppsvatten träder i kraft i april

16.3.2017
Statsrådet har i dag godkänt en förordning genom vilken arbetet med att mildra och förtydliga bestämmelserna om fastighetsspecifik behandling av avloppsvatten i glesbygden slutförs i sin helhet. Förordningen träder i kraft den 3 april 2017, dvs. samtidigt som den ändring av miljöskyddslagen som gäller avloppsvatten i glesbygden. En central ändring i förordningen är att vissa detaljerade bestämmelser stryks.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio