Aktuellt

kokeilunpaikka3
 

Finansiering till försöksprojekt som tar fram klimatlösningar i vardagen

Miljöministeriet efterlyser försök som kan ta fram lösningar som minskar medborgarnas klimatavtryck. På vilket sätt kan vi minska utsläppen från vardagstransporter, såsom resor till och från arbetsplatsen, skolan och hobbyer? Eller hur kan de lösningar för energieffektiva hem som redan finns bättre tas till vara i hemmen? Nu erbjuds finansiering till ett belopp om 5 000 euro per försöksprojekt. Sök senast den 6 mars! Läs mer

Aktuellt RSS

Miljöministeriet efterlyser projekt som kan effektivisera vattenskyddet

20.2.2019
Miljöministeriet utlyser understöd för vattenskydd. Understöd beviljas för arbete som främjar vatten- och havsvården eller återvinningen av näringsämnen och som stöder målen för det program för effektiviserat vattenskydd som inleds i år. Siktet är inställt på insatser som kan vidareutveckla sådant arbete som fått en god start och omsätta goda metoder i praktiken. När det gäller återvinning av näringsämnen ligger fokus bl.a. på urban odling.

Miljöministeriet delar ut en halv miljon euro till klimatprojekt i kommunerna

19.2.2019
Miljöministeriet utlyser finansiering för sådana projekt i kommuner och regioner som syftar till att minska växthusgasutsläppen från uppvärmning av byggnader, användning av arbetsmaskiner, avfallshantering, användning av F-gaser, trafik och transport samt jordbruk. Omkring en halv miljon euro har reserverats för projekten. Utlysningen av understöd ingår i projekthelheten Kommunernas klimatlösningar, som pågår 2018–2020 och som ska påskynda klimatarbetet i kommunerna och regionerna.
Allt aktuellt

MINISTERIET I INSTAGRAM | @YMINISTERIO

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO