Aktuellt

kansallinen kp allekirjoitus kuopio
Miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka undertecknar beslutet om att inrätta Kuopios nationalstadspark. © Bild: Vicente Serra, Kuopio stad

Finlands nionde nationalstadspark till Kuopio

Finland får med anledning av 100-årsjubileet av landets självständighet en ny nationalstadspark i Kuopio. Beslutet om att inrätta parken undertecknades av miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka måndagen den 11 december på stadshuset i Kuopio. fter en lång planering avsattes för parken ett enhetligt område på 7 200 hektar bestående av en kombination av skärgårdsnatur, byggnadsarv och skötta parkområden. Läs mer!

Aktuellt RSS

MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt

1.12.2017
Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv riktning i fråga om såväl bostadsproduktion och planläggning som trafikprojekt.

Energiformsfaktorerna för byggnader har setts över

30.11.2017
Statsrådet har i dag utfärdat en förordning där energiformsfaktorerna för byggnader setts över. Förordningen utgör en del av den författningshelhet som handlar om nära-nollenergibyggnader.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio