Aktuellt

Lestijoki
addlare på Lesti ås Natura område i Mellersta Österbotten. © Bild: Markus Sirkka, Miljöförvaltningens bildbank

Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats

NTM-centralerna har tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetsområde. I planerna beskrivs det aktuella läget och omfattningen när det gäller planering av skötseln och nyttjandet av Naturaområden, och det anges riktlinjer för behovet av mer detaljerade regionspecifika planer och tidtabellen för dessa. Natura 2000 -nätverket skyddar den biologiska mångfalden. Läs mer

Aktuellt RSS

Den riksomfattande avloppsvattenveckan sporrar fastighetsägare att se över avloppsvattensystemen

20.4.2017
Under den riksomfattande avloppsvattenveckan den 24–30 april uppmanas fastighetsägare på glesbygden att se över sina avloppsvattensystem och planera hur de kan sättas i skick. Glesbygdens avloppsvatten är, näst efter belastningen från jordbruket, den största källan till fosforbelastningen i vattendragen. Avloppsvatten från en miljon människor har en betydande inverkan.

Översiktsplanerna för skötsel och nyttjande av nätverket Natura 2000 har uppdaterats

12.4.2017
Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) har tillsammans med Forststyrelsens naturtjänster uppdaterat översiktsplanerna för nätverket Natura 2000 i respektive verksamhetsområde.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio