Aktuellt

Pyöriäinen_KaiMattsson
© Foto: Kai Mattsson/YHA-kuvapankki

Tumlarkampanjen inleds – medborgares observationer spelar viktig roll

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön, och tumlarbeståndet i centrala Östersjön beräknas för närvarande bestå av endast omkring 500 individer. Observationer samlas in med hjälp av en kampanj som riktar sig till allmänheten och genom akustisk övervakning. Läs mera

Aktuellt RSS

Vid miljöministermötet diskuteras verkställandet av EU:s klimatpaket och läget när det gäller Parisavtalet

16.6.2017
EU:s miljöministrar sammanträder i Luxemburg måndagen den 19 juni. Ministrarna diskuterar två lagstiftningsförslag som gäller den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln: ansvarsfördelningen mellan medlemsstaterna när det gäller klimatmålen för 2030 och skogs- och markanvändningssektorns roll i klimatramen. Det aktuella läget när det gäller Parisavtalet, och i synnerhet Förenta staternas utträde ur avtalet, kommer också att behandlas.

Finländska företag och kommuner sparar årligen hundratals miljoner i energikostnader

15.6.2017
De energisparåtgärder som företagen och kommunerna i Finland vidtog åren 2008–2016 effektiviserade energiförbrukningen med nästan 16 terawattimmar i slutet av 2016. Detta överskrider den årliga förbrukningen av värmeenergi i bostadshöghusen i hela Finland. De tjugo framgångsrika åren med energieffektivitetsavtal och inledningen av en ny avtalsperiod firades på Finlandiahuset i dag. Samtidigt belönades aktörer som har utmärkt sig i energieffektivitetsarbetet.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio