Aktuellt

Talvinen metsä
© Bild: Markus Sirkka, Miljöförvaltningens bildbank

Kampanjen min naturgåva till hundraåringen inleds

Med tanke på 100-årsjubileet för Finlands självständighet inleds kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, där markägare uppmuntras att inrätta naturskyddsområden på sina marker. Staten går med i kampanjen med en motsvarande skyddsinsats. Skyddet genomförs på frivillig basis och utan ersättning genom att man inrättar ett privat naturskyddsområde enligt naturvårdslagen. Kampanjen gäller alla privata markägare, även företag och stiftelser.  Läs mer.

Aktuellt RSS

Med räntestödslån kan 9 000 nya bostäder byggas och 4 500 bostäder renoveras

12.1.2017
Statsrådet har i dag fattat beslut om 2017 års dispositionsplan för bevillningsfullmakterna när det gäller statligt understödd bostadsproduktion. Målet är att främja produktion av hyresbostäder till rimligt pris. I enlighet med riksdagens beslut fördelas fullmakter till ett belopp om sammanlagt 1 410 miljoner euro.

Ersättningarna för skador som fridlysta fåglar har orsakat på jordbruket växte – ansökningen för nya ersättningar öppnar

3.1.2017
NTM-centralerna betalade 2016 ut sammanlagt cirka 556 460 euro i bidrag för skador som fridlysta djur orsakat. Bidrag för skador som skett 2016 söks med en till NTM-centralerna före utgången av mars 2017.
Allt aktuellt

Ministeriet i Twitter @yministerio

Ministeriet i instagram @yministerio

Sociala medier