cancun_juliste

Partskonferensen om biologisk mångfald i Mexiko inleds med en högnivådel

Den 13:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald (COP 13) inleds i Cancún i Mexiko. Den två veckor långa konferensen föregås av en högnivådel den 2–3 december, i vilken jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar. I Cancún kommer länderna att diskutera metoder för effektivisering av verksamheten. År 2010 kom staterna överens om att stoppa förlusten av biologisk mångfald före 2020. Utifrån olika länders rapporter har man bedömt att detta mål fortfarande kan nås.Läs mer.

Aktuellt RSS

Lagstiftningen om planläggning och byggande förenklas betydligt

24.11.2016
Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen. Det föreslås flera ändringar i lagen som underlättar planläggning och behandling av byggnadstillstånd. De viktigaste förändringarna gäller bestämmelser om stora detaljhandelsenheter, byggande i glesbygdsområden, detaljplanering samt NMT-centralernas roll. ”Det handlar om en viktig och väntad reform som innebär många förenklingar”, säger minister Kimmo Tiilikainen.

Jussi Salmi utnämnd till informations- och kommunikationsdirektör för miljöministeriet

24.11.2016
Statsrådet utnämnde idag Jussi Salmi till informations- och kommunikationsdirektör för miljöministeriet för en period på fem år från och med den 1 december 2016.
Allt aktuellt

Ministeriet i instagram @yministerio


En bättre miljö för kommande generationer

God miljöstatus, skäliga boendekostnader, cirkulär ekonomi, grön tillväxt... Hur vill du att Finland ska se ut år 2022? Hoppa på cykeln och bekanta dig med miljöministeriets nya strategi! Läs mera.

Blogg och nyhetsbrev

Pokan blogi

Jäteasiat puhuttavat

banneri, Pokan blogi

Kohti nollapäästöjä

Kansalaiset ja ilmastonmuutos

Luonnon kirjo 3/2016

Talousmetsien luonnonhoitoa ja päiväperhosia

Klimaatti 2/2016

Kuolleella puulla elävämäpi luonto

Banneri_klimaatti.jpg

 

Sociala medier