Energicertifikaten ändras och omfattar från och med den 1 juli nya kategorier av byggnader
Energicertifikaten ändras och omfattar från och med den 1 juli nya kategorier av byggnader © Foto: Miljöministeriets bildbank/Markus Sommers

Energicertifikaten ändras och omfattar från och med den 1 juli nya kategorier av byggnader - Motiva ger råd till konsumenter och upprättare av energicertifikat

Från och med den 1 juli 2016 omfattar energicertifikaten nya kategorier av byggnader. I och med en lagändring som godkändes tidigare i vår behövs energicertifikat i fortsättningen för bl.a. simhallar, ishallar, lagerbyggnader, trafikbyggnader samt sådana fristående utrymmen för motorfordon som överstiger 50 kvadratmeter, dvs. för stora garage. 

Läs mera

Aktuellt RSS

Åldersgränsen för understött bostadssparande (BSP) sänks till 15 år från början av juli

20.5.2016
Republikens president har i dag stadfäst en lag genom vilken lagen om bostadssparpremier (BSP) ändras så att redan den som fyllt 15 år kan bli bostadsspardeponent. Villkoret är att det i bostadssparavtalet avtalas att insättningarna består av medel som den omyndiga förvärvat genom eget arbete.

Den av EU godkända övergångsperioden för utsläppsgränsvärdena i fråga om små förbränningsanläggningar för biomassa träder i kraft i juni

19.5.2016
Statsrådet har i dag vid sitt allmänna sammanträde godkänt en ändring av statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt (750/2013). Ändringen träder i kraft den 1 juni 2016. Ändringen innebär att utsläppsgränsvärdena för partiklar höjs för viss tid för sådana anläggningar med en effekt på under 10 megawatt som använder biomassa som huvudsakligt bränsle.
Allt aktuellt


En bättre miljö för kommande generationer

God miljöstatus, skäliga boendekostnader, cirkulär ekonomi, grön tillväxt... Hur vill du att Finland ska se ut år 2022? Hoppa på cykeln och bekanta dig med miljöministeriets nya strategi! Läs mera.

Sociala medier

 

Ministeriet i instagram @yministerio