pyöriäinen
Den akut hotade östersjötumlaren är Finlands enda valart. © Foto: Kai Mattsson

Beskyddare av småvalar samlas i Finland

Den 30.8.– 1.9. ordnas i Helsingfors en internationell konferens mellan parterna av överenskommelsen om skydd av småvalar, ASCOBANS. I konferensen diskuteras bl.a. bifångst, havsenergi, buller orsakat av människor samt PCB-ämnen. Läs mera

 

Aktuellt RSS

Metsahallitus_Anu_Riihimäki

Nätverket Natura 2000 kompletteras med havsområden

25.8.2016
Miljöministeriet uppdaterar de uppgifter om Natura 2000-områdena som har naturvetenskaplig karaktär och kompletterar Natura 2000-nätverket.

Mängden miljögifter i Lappland är liten – klimatförändringen och nya kemikalier utgör en risk

24.8.2016
Enligt en färsk forskningsrapport är naturen i finska Lappland ren trots att det finns små mängder miljögifter i luften, vattnet och organismerna där. Särskilda orosmoment för det arktiska området är långväga ämnen och eventuell ökad övrig kemikaliebelastning.
Allt aktuellt

Ministeriet i instagram @yministerio


En bättre miljö för kommande generationer

God miljöstatus, skäliga boendekostnader, cirkulär ekonomi, grön tillväxt... Hur vill du att Finland ska se ut år 2022? Hoppa på cykeln och bekanta dig med miljöministeriets nya strategi! Läs mera.

Sociala medier