Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

RSS
 • Finlands nionde nationalstadspark till Kuopio 11.12.2017
  Finland får med anledning av 100-årsjubileet av landets självständighet en ny nationalstadspark i Kuopio. Beslutet om att inrätta parken undertecknades av miljöministeriets kanslichef Hannele Pokka måndagen den 11 december på stadshuset i Kuopio.
 • Minister Tiilikainen vice ordförande för FN:s miljöförsamlings direktion 7.12.2017
  Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har utsetts till vice ordförande för direktionen för FN:s miljöförsamling (UNEA). Direktionen har tio medlemmar och svarar särskilt för politiska frågor på hög nivå, t.ex. temat för miljöförsamlingens möten. ”Direktionen är i nyckelroll när det gäller att lyfta in miljöfrågor i den internationella politikens centrum. Jag kommer att arbeta aktivt för att stärka UNEA”, säger Tiilikainen.
 • MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt 1.12.2017
  Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv riktning i fråga om såväl bostadsproduktion och planläggning som trafikprojekt.
 • Energiformsfaktorerna för byggnader har setts över 30.11.2017
  Statsrådet har i dag utfärdat en förordning där energiformsfaktorerna för byggnader setts över. Förordningen utgör en del av den författningshelhet som handlar om nära-nollenergibyggnader.
 • Under kampanjen Min naturgåva till hundraåringen har man skyddat över 600 hektar statlig mark 30.11.2017
  Kivarnäsområdet på Kimitoön som är värdefullt på grund av sina naturvärden har nu skyddats permanent. Detta innebär starkare skydd för den smala hemiboreala vegetationszonen.
 • Minister Tiilikainen kandidat till valet av direktion för FN:s miljöförsamling 29.11.2017
  Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har nominerats som EU:s och de andra västländernas kandidat till direktionen för FN:s miljöförsamling (UNEA). Temat för mötet i miljöförsamlingen, som inleds på måndag, är förebyggande av föroreningar.
 • Ny förordning förutsätter en fuktsäkerhetsbeskrivning för byggprojekt 24.11.2017
  För tillståndspliktiga byggprojekt ska det från och med den 1 januari 2018 göras upp en fuktsäkerhetsbeskrivning. Miljöministeriet godkände i dag en förordning om byggnaders fukttekniska funktion. Syftet med förordningen är att undvika fuktrelaterade skador vid byggande.
 • En ny förordning om ljudmiljön i byggnader förbättrar akustiken i öppna kontor och lärmiljöer 24.11.2017
  Miljöministeriet har i dag utfärdat en förordning som gäller planering och genomförande av byggnaders ljudmiljöer. Att beakta ljudmiljön blir allt viktigare, eftersom byggande i närheten av områden som utsätts för buller har ökat, likaså omgivningsbullret och antalet ljudkällor inomhus.
 • Utvecklingsprogram lyfte fram äldres boendebehov 24.11.2017
  Enligt prognoserna kommer Finland att år 2030 ha cirka 1,5 miljoner invånare som är äldre än 65 år. Detta syns också som förändrade boendebehov. Ett av de viktigaste målen för programmet för att förbättra äldres boende, som nu avslutas, har varit att svara på äldres nuvarande och framtida boendebehov.
 • Framsteg i Bonn med utarbetandet av en regelbok för klimatavtalet från Paris 18.11.2017
  FN:s klimatmöte i Bonn i Tyskland avslutades tidigt lördag morgon. Vid mötet förde parterna förhandlingar om detaljerna i verkställandet av Parisavtalet. Förhandlingsfrågorna avancerade i olika grad: Samförstånd nåddes om elementen för de bedömningar som enligt Parisavtalet ska göras vart femte år, medan rapporteringen och uppföljningen av utsläpp och utsläppsminskningar visade sig vara besvärliga frågor.
Mera pressmeddelanden