Hyppää sisältöön

JUURI NYT

Ministeri Mikkonen tyytyväinen Eu päästövähennystavoitteeseen
 
 

Ministeri Mikkonen tyytyväinen komission esitykseen EU:n ilmastotavoitteesta: Tiukempi tavoite on myös Suomen etu

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen on tyytyväinen Euroopan komission esittämään uuteen ilmastotavoitteeseen, jonka mukaan päästöjä olisi vähennettävä vähintään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Komissio julkisti esityksensä EU:n päästövähennystavoitteen kiristämisestä puheenjohtaja Ursula von der Leyenin unionin tilaa koskevan puheen yhteydessä keskiviikkona 16.9.  Lue lisää

Ajankohtaista

Pääministeri kokoaa yhteen ilmastopolitiikan vaikuttamisfoorumit

21.9.2020
Kestävän kehityksen toimikunta, talousneuvosto ja ilmastopolitiikan pyöreä pöytä kokoontuvat torstaina 24. syyskuuta. Yhteiskokouksen teemana on oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Tilaisuudessa pohditaan keinoja saavuttaa hallituksen hiilineutraaliustavoite vuoteen 2035 mennessä kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.

Upea aapasuo suojelualueeksi – Kivisuo on suurin Helmi-ohjelmassa suojeltu suo

21.9.2020
Laaja ja luontoarvoiltaan arvokas Kivisuo Muhoksella on tänään suojeltu soidensuojelualueeksi. Suojelupäätös toteuttaa Helmi-elinympäristöohjelman soidensuojelun tavoitteita ja on suurin Helmi-ohjelmassa suojeltu alue. Alueen pinta-ala on noin 614 hehtaaria. Sopimuksen alueesta tekivät Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja Osuuskunta Lumimuutos.

Ympäristöministeriö avaa puutteellisesti tunnettujen ja uhanalaisten lajien ja luontotyyppien tutkimusohjelman avustushaun

18.9.2020
Uuden tutkimusohjelman tavoitteena on lisätä tietämystä Suomen lajeista ja luontotyypeistä sekä niiden muutoksista. Tutkimusohjelma koskee erityisesti lajeja, lajiryhmiä tai luontotyyppejä, joista on saatavissa lajien tai luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa tai käytännön luonnonsuojelussa sovellettavia tuloksia. Avustushaku aukeaa 18.9.2020.
Kaikki ajankohtaiset

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TWITTERISSÄ | @YMINISTERIO

OIKOTIET

Koronavirukseen varautuminen ympäristöministeriön hallinnonalalla
Ympäristöministeriö ja ministeriön hallinnonala seuraavat tiivisti koronavirustilannetta ja vaikutuksia mm. rakentamiseen, asuntotuotantoon, jätehuoltoon ja jätevesihuoltoon. Ympäristöministeriö ja ympäristöhallinnon virastot ovat valmistautuneet nopeaan reagointiin, mikäli koronaviruksen leviäminen vaatii toimenpiteitä.


Hallituksen ilmastopolitiikka: kohti hiilineutraalia Suomea 2035
Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tavoitteen edistämistä ohjaa ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ilmastolain uudistus
Ilmastolain uudistuksessa lisätään ilmastolain ohjausvaikutusta. Ilmastolakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu.

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistushankkeessa päivitetään luonnonsuojelulaki ja -asetus, valmistellaan uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta sekä kokeillaan ja kehitetään ekologista kompensaatiota. 

Mrluudistus.fi
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa yksinkertaistetaan alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehitetään rakentamisen ohjausta ja tuetaan kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Helmi-elinympäristöohjelma
Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-ohjelma tarttuu toimiin, joita Suomen luonnon monimuotoisuus tarvitsee kiireellisimmin. Ennallistamme ja suojelemme soita, kunnostamme lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidamme perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamme ranta- ja vesiluontoa.

BLOGIT JA UUTISKIRJEET

Ynnä Muuta
Ympäristöministeriön virkamiesten blogi

Kohti nollapäästöjä
Blogi ilmastonmuutoksesta

Luonnon kirjo
Uutiskirje luonnon monimuotoisuudesta