JUURI NYT

Vähennä ja vältä, kierrätä ja korvaa.png

Muovitiekartta.fi kertoo, miten muovitoimet etenevät

Muovitiekartta.fi kertoo, miten kansallisen muovitiekartan toimet etenevät. Paljon on tekeillä! Tiekarttaan on koottu toimia, joilla voimme vähentää muoveista aiheutuvia haittoja, välttää turhaa kulutusta, tehostaa muovien kierrätystä ja löytää korvaavia ratkaisuja. Muovitiekartta.fi

Ajankohtaista

Kerro kantasi: Miltä tulevaisuuden kaavoitus näyttää?

17.4.2019
Ympäristöministeriön käynnistämä Kuntapilotti-hanke on tuottanut ehdotuksia tietomallipohjaisen kaavoituksen toteuttamiseen. Tavoitteena on sujuvoittaa kaavoitusta tekemällä kaavatiedosta koneluettavaa. Ehdotuksista pyydetään palautetta 5.5.2019 mennessä.

Ota kantaa: Miten maankäyttöpäätöksiä tulisi kehittää?

15.4.2019
Millaisia ovat tulevaisuuden maankäyttöpäätökset? Ympäristöministeriö kerää Ota kantaa -kyselyllä palautetta Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset -hankkeen kehittämistyötä varten 5.5.2019 saakka.

Ympäristöministeriöltä 1,93 miljoonaa euroa avustuksia järjestöille ja ympäristönhoitoon

15.4.2019
Ympäristöministeriö myöntää tänä vuonna yhteensä 1,93 miljoonaa euroa harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Avustuksia saa 35 järjestöä, ja rahaa myönnetään myös ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeisiin, saariston ympäristönhoitoon ja tunturialueiden jätehuoltoon. Suurimpia avustusten saajia ovat Pidä Saaristo Siistinä ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry, Vuokralaiset VKL ry sekä Natur och Miljö rf.
Kaikki ajankohtaiset

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TWITTERISSÄ | @YMINISTERIO

OIKOTIET

Mrluudistus.fi
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta kertova verkkosivusto

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma
Kehitetään kestävän kaupungistumisen reseptiä pilottien ja kokeilujen avulla.

Puurakentamisen ohjelma
Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ja alentaa suomalaisen rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Muovitiekartta
Toimia muovin haittojen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ INSTAGRAMISSA | @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat!