JUURI NYT

Kuva havumetsästä.
 

Vastaa verkkokyselyyn ja vaikuta luonnonsuojelulainsäädännön uudistukseen

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus on lähtenyt käyntiin. Hankkeessa uudistetaan luonnonsuojelulakia ja -asetusta sekä valmistellaan uusi laki luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta. Lisäksi kehitetään ekologista kompensaatiota. Haluamme kuulla mahdollisimman monen näkemyksen uudistukseen. Lue lisää ja vastaa kyselyyn viimeistään 21.2.

Ajankohtaista

Buhtadusat ráfáiduhtton šlájaid jagi 2018 dagahan vahágiin ohccojuvvoje eanet go goassige ovdal –ođđa lága válmmaštallan johttáhuvvon

19.2.2020
Ealáhus-, johtalus- ja birasguovddážat mákse buhtadusaid ráfáiduhtton elliid jagi 2018 dagahan vahágiid buhtadeami várás oktiibuot sulaid 1 470 000 euro. Eanaš buhtadusain, sulaid 1 413 400 euro, čuzii vahágiidda, mat šadde eanandollui. Dása lassin sierra buhtadussan goaskima boazodollui dagahan jagi 2018 vahágiin máksojuvvoje buhtadusat bálgesiidda oktiibuot sulaid 806 100 euro.

Rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista haettiin ennätysmäärä korvauksia vuonna 2018 – uuden lain valmistelu käynnissä

19.2.2020
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset maksoivat korvauksia rauhoitettujen eläinten vuonna 2018 aiheuttamien vahinkojen korvaamiseksi yhteensä noin 1 470 000 euroa. Suurin osa korvauksista, noin 1 413 400 euroa, kohdistui maataloudelle aiheutuneisiin vahinkoihin.

Kerro kantasi EU:n luonnonsuojelusta ja luontodirektiivin raportoinnin tuloksista

18.2.2020
Euroopan komissio on käynnistänyt kaikille avoimen kuulemisen, jossa kerätään palautetta luontodirektiivin raportoinnin tuloksista ja luonnonsuojelun tasosta EU:ssa. Kuuleminen on avoinna 14.2.–8.3.2020.
Kaikki ajankohtaiset

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TWITTERISSÄ | @YMINISTERIO

OIKOTIET

Hallituksen ilmastopolitiikka: kohti hiilineutraalia Suomea 2035
Suomen tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tavoitteen edistämistä ohjaa ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen.

Ilmastolain uudistus
Ilmastolain uudistuksessa lisätään ilmastolain ohjausvaikutusta. Ilmastolakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu.

Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistushankkeessa päivitetään luonnonsuojelulaki ja -asetus, valmistellaan uusi laki rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta sekä kokeillaan ja kehitetään ekologista kompensaatiota. 

Mrluudistus.fi
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa yksinkertaistetaan alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehitetään rakentamisen ohjausta ja tuetaan kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Helmi-elinympäristöohjelma
Ympäristöministeriön käynnistämä Helmi-ohjelma tarttuu toimiin, joita Suomen luonnon monimuotoisuus tarvitsee kiireellisimmin. Ennallistamme ja suojelemme soita, kunnostamme lintuvesiä ja kosteikkoja, hoidamme perinnebiotooppeja ja metsäisiä elinympäristöjä sekä kunnostamme ranta- ja vesiluontoa.

Veden vuoro – vesiensuojelun tehostamisohjelma
Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan.

Luonnon monimuotoisuuden supervuosi
Vuosi 2020 on luonnon supervuosi: silloin päätetään uusista kansainvälisistä luonnon monimuotoisuustavoitteista vuoteen 2030. Seuraa tavoitteiden valmistelua.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ INSTAGRAMISSA | @YMINISTERIO

BLOGIT JA UUTISKIRJEET

Ynnä Muuta
Ympäristöministeriön virkamiesten blogi

Pokan mietteet
Kansliapäällikkö Hannele Pokan blogi

Kohti nollapäästöjä
Blogi ilmastonmuutoksesta

Luonnon kirjo
Uutiskirje luonnon monimuotoisuudesta