JUURI NYT

Kuva valokuvanäyttelystä.
© Katriina Minami

Arktinen biodiversiteetti: Linssin läpi -valokuvanäyttely ympäristöministeriön aulassa

Arktinen biodiversiteetti: Linssin läpi -valokuvanäyttely käsittelee arktisen luonnon monimuotoisuutta ja esittelee samannimisen kansainvälisen valokuvakilpailun parhaimmistoa. Näyttelyn teokset nostavat esille monimuotoisuutta uhkaavia tekijöitä ja kuvaavat arktisen alueen kauneutta. Kilpailun järjesti Arktisen neuvoston luonnonsuojelutyöryhmä (CAFF). Kilpailu oli erittäin suosittu ja kilpailijoiden ikäjakauma laaja. Neljään kilpailusarjaan saapui reilusti yli 1 600 valokuvaa. Lue lisää

Ajankohtaista

Ravinteiden kierrätyksestä arkea uuden toimenpideohjelman keinoilla

23.5.2019
Ravinteiden kierrättämisestä halutaan tehdä Suomessa arkea vuoteen 2030 mennessä uuden toimenpideohjelman avulla. Ohjelma on tunnistanut 27 valtionhallinnon toimenpidettä, joiden avulla biomassojen ravinteita hyödynnetään tehokkaasti, ravinnepäästöt vesiin vähenevät ja maahamme syntyy uutta liiketoimintaa.

Selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisesta ohjeistaa lämpökaivohankkeiden riskien ennakoimisessa

20.5.2019
Ympäristöministeriö tilaama, Helsingin yliopiston Seismologian instituutin ja Geologian tutkimuskeskuksen toteuttama selvitys geotermisen energian syväreikäporaamisen riskeistä valmistui. Selvityksessä tuotettiin ohjeistusta, jota noudattamalla syviin lämpökaivohankkeisiin liittyviä riskejä on mahdollista ennakoida esimerkiksi kunnallisessa päätöksenteossa.

Arktinen neuvosto laati suositukset ympäristövaikutusarvioinnin menettelyistä arktisilla alueilla

17.5.2019
Arktisen neuvoston kestävän kehityksen työryhmässä on valmisteltu Suomen johdolla raportti, jossa käydään läpi ympäristövaikutusten arvioinnin hyviä käytäntöjä arktisella alueella. Käytännöissä painotetaan erityisesti sitä, miten alkuperäiskansaväestön ja muiden paikallisten asukkaiden osallistumista voitaisiin vahvistaa.
Kaikki ajankohtaiset

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TWITTERISSÄ | @YMINISTERIO

OIKOTIET

Ympäristöministeriön virkamiesnäkemys tulevalle hallituskaudelle
Ympäristöministeriö on laatinut näkemyksensä siitä, mitä tulevan hallituksen ohjelmaan tulisi ministeriön virkamiesten näkökulmasta sisällyttää.

Mrluudistus.fi
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa yksinkertaistetaan alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehitetään rakentamisen ohjausta ja tuetaan kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Veden vuoro – vesiensuojelun tehostamisohjelma
Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan.

Puurakentamisen ohjelma
Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ja alentaa suomalaisen rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Muovitiekartta
Toimia muovin haittojen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ INSTAGRAMISSA | @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat!