JUURI NYT

Girls take over Toth ja Mikkonen

Kambodzhalainen Toth valtasi ministerin paikan ja kertoi päättäjille miten ilmastonmuutos ravisuttaa elämää hänen kotiseudullaan

24-vuotias opettaja ja aktivisti Hory Toth astui päiväksi ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen saappaisiin osana Plan Internationalin Girls Takeover -tempausta. Toth kertoi päättäjille miten ilmastonmuutos näkyy Kambodzhan Siem Repissä ja murentaa erityisesti tyttöjen mahdollisuuksia. Lue Hory Tothin päivästä.

Ajankohtaista

Tule kuulemaan, keskustelemaan ja vaikuttamaan digitaalisen maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tilaisuuksiin

14.10.2019
Syksyn aikana järjestetään useita digitaalisen maankäytön suunnittelun ja rakentamisen tilaisuuksia, joissa kuullaan uutisia mm. mitä meneillään olevat kehittämishankkeet tuovat maankäyttö- ja rakennuslain uudistukseen sekä rakennetun ympäristön valtakunnallisen digitaalisen rekisterin ja tietoalustan toimeenpanoon.

Selvitys suosittaa säilyttämään asemakaavoituksen valitusoikeuden nykyisellään

14.10.2019
Tuoreessa selvityksessä arvioidaan tulisiko asemakaavoituksessa siirtyä asianosaisuuteen perustuvaan valitusoikeuteen, kun nykyisin oikeus valittaa on kunnan jäsenillä. Lisäksi selvitettiin, tulisiko valitusoikeuden edellytykseksi säätää kaavaprosessin aikana tehty muistutus.

Pohjoismaat yhtenä rintamana kirittämään ilmastoystävällistä rakentamista

11.10.2019
Pohjoismaat lisäävät yhteistyötä rakentamisen ilmastopäästöjen suitsimiseksi ja rakentamisen kiertotalouden vauhdittamiseksi sekä tähtäävät yhdessä vähähiilisen rakentamisen edelläkävijäksi koko maapallon mitassa.
Kaikki ajankohtaiset

Suomen EU-puheenjohtajuus

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TWITTERISSÄ | @YMINISTERIO

OIKOTIET

EU-puheenjohtajakausi
Suomi toimii Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajana 1.7.–31.12.2019. Ilmastonmuutoksen lisäksi ympäristösektorilla keskeisiä teemoja ovat luonnon monimuotoisuuden kadon pysäyttäminen ja kiertotalouden edistäminen.

Mrluudistus.fi
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksessa yksinkertaistetaan alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehitetään rakentamisen ohjausta ja tuetaan kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun ja päätöksentekoon.

Veden vuoro – vesiensuojelun tehostamisohjelma
Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan.

Puurakentamisen ohjelma
Puurakentamisen ohjelman tavoitteena on lisätä puun käyttöä rakentamisessa ja alentaa suomalaisen rakentamisen hiilijalanjälkeä.

Muovitiekartta
Toimia muovin haittojen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

BLOGIT JA UUTISKIRJEET

Ynnä Muuta
Ympäristöministeriön virkamiesten blogi

Pokan mietteet
Kansliapäällikkö Hannele Pokan blogi

Kohti nollapäästöjä
Blogi ilmastonmuutoksesta

Luonnon kirjo
Uutiskirje luonnon monimuotoisuudesta

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ INSTAGRAMISSA | @YMINISTERIO