Gå till innehållet

Aktuellt

MBT-avtal

Nya MBT-avtal ska styra arbetet för hållbar utveckling inom markanvändning, boende och trafik – Staten och städerna finansierar en hållbar stadsutveckling med ett rekordbelopp

Staten och kommunerna i de stora stadsregionerna har nått ett förhandlingsresultat om nya avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT). MBT-avtal upprättas för åren 2020–2031 tillsammans med stadsregionerna Helsingfors, Tammerfors, Åbo och Uleåborg. Läs mera

Aktuellt RSS

Klimatförsök ska driva på lokala utsläppsminskningar

3.6.2020
Miljöministeriet har beviljat finansiering till tio olika försöksprojekt som ska testa nya sätt att minska utsläppen, framför allt med hjälp av hållbara färdsätt, hållbar måltidsservice och andra påhittiga innovationer. Finansieringen utgör en del av programmet Kommunernas klimatlösningar, som ska påskynda det klimatarbete som utförs i kommunerna och regionerna.

Rundabordsforumet för klimatpolitik ger starkt stöd för stimulansåtgärder som begränsar klimatutsläppen

28.5.2020
Rundabordsforumet för klimatpolitik sammanträdde för första gången på torsdagen. Temat för mötet, som i huvudsak ordnades virtuellt, var återhämtningen efter coronakrisen. Forumets medlemmar gav starkt stöd för stimulansåtgärder som är hållbara ur klimatsynpunkt.

Byggbranschen har hittills undgått stora smällar - konsekvenserna framträder på längre sikt

28.5.2020
Uppföljnings- och åtgärdsgruppen för byggbranschen, som tillsatts av miljöministeriet, har i samråd med aktörerna i fastighets- och byggbranschen och andra aktörer sammanställt en första lägesbild av coronakrisens konsekvenser för byggandet. Situationen inom byggbranschen är för närvarande relativt god. Byggvolymerna väntas dock sjunka betydligt redan i år, till exempel när det gäller bostadsbyggande.
Allt aktuellt

CORONAVIRUSET

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde
Miljöministeriet och ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget och de konsekvenser virusutbrottet har för bl.a. byggandet, bostadsproduktionen, avfallshanteringen och avloppsreningen. Miljöministeriet och ämbetsverken inom miljöförvaltningen har förberett sig på att reagera snabbt, om coronavirusets spridning kräver åtgärder.

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO