Gå till innehållet

Aktuellt

Sjö
 

Vattenväsendet Ahti har ett ösönskemål: ansök om finansiering för vattendragsrestaurering

I Finland kan man njuta av fantastiska vattendrag och av Östersjön, men det finns också rikligt med vattendrag som behöver restaureras. Programmet för effektiverat vattenskydd aktörer att ansöka om finansiering för restaureringsprojekt. På hösten är det möjligt att ansöka om statsunderstöd hos närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna), men det är bra att redan under sommaren göra vissa förberedelser. Läs mer

Aktuellt RSS

Understöd för projekt som främjar träbyggande inom den offentliga sektorn kan sökas fr.o.m. den 31 juli 2020

10.7.2020
Inom ramen för miljöministeriets program för träbyggande beviljas understöd för projekt som främjar användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Ansökningstiden för den första ansökningsomgången är 31.7–31.8.2020 och för den andra omgången 1.10–16.11.2020.

Svara på enkäten – på vilket sätt syns kulturmiljön i ditt liv?

6.7.2020
Vi vill gärna höra vilken plats kulturmiljön har i ditt liv och hur du vårdar den. Historisk och värdefull, vardaglig och immateriell? Kulturmiljön är ett brett begrepp, eftersom den inbegriper all den miljö som uppkommit till följd av växelverkan mellan människa och natur. Det är vars och ens uppgift att vårda den – vi kan alla bidra till en välmående kulturmiljö. Kulturmiljön är också en resurs som vi ska kunna njuta av.

Miljöministeriets beslut: Karleby får nationalstadspark

6.7.2020
Miljöministeriet har den 1 juli 2020 fattat beslut om Karleby stads ansökan om inrättande av en nationalstadspark. Storleken på Karlebys nationalstadspark är närmare 20 000 hektar och parken omfattar både den mångfaldiga havsnaturen vid landhöjningskusten och det historiska arvet från flera århundraden av träbyggande.
Allt aktuellt

CORONAVIRUSET

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde

Coronavirusberedskapen inom miljöministeriets förvaltningsområde
Miljöministeriet och ministeriets förvaltningsområde följer intensivt coronavirusläget och de konsekvenser virusutbrottet har för bl.a. byggandet, bostadsproduktionen, avfallshanteringen och avloppsreningen. Miljöministeriet och ämbetsverken inom miljöförvaltningen har förberett sig på att reagera snabbt, om coronavirusets spridning kräver åtgärder.

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO