Aktuellt

Ett landskap foto från Losonvaara.
 

Samarbete åstadkom betydande skogsskyddsområde vid Losonvaara i Sotkamo

Skyddet av Losonvaara värdefulla skogsområde i Sotkamo har utvidgats genom ett samarbete mellan miljöministeriet, närings-, trafik- och miljöcentralen i Kajanaland, Stiftelsen för naturarvet och markägaren Forest Holding Finland ky. De nya skyddsområdena har en sammanlagd areal på ca 190 hektar. Losonvaaras bördiga sluttningsskogar är kända för bland annat sina talrika fågelarter som förknippas med äldre skog, såsom blåstjärt, mindre flugsnappare, tretåig hackspett och lavskrika. Läs mera.

Aktuellt

Statssekreterarnas rundabordsdiskussion: Bostadslösheten ska halveras under regeringsperioden – det förebyggande arbetet i kommunerna i nyckelroll

22.11.2019
Det mål som fastställts i regeringsprogrammet om att bostadslösheten ska halveras på fyra år kräver ytterligare satsningar i synnerhet på kommunernas arbete för förebyggande av bostadslöshet. Målen och åtgärderna i det nya bostadslöshetsprogrammet diskuterades vid en rundabordsdiskussion den 22 november.

Ytterligare 400 000 euro reserveras för understöd till miljöorganisationer och tre miljoner euro för Lahtis projekt Europas miljöhuvudstad 2021

21.11.2019
Regeringen överlämnade i dag en kompletterande budgetproposition enligt vilken det reserveras ytterligare 400 000 euro för understöd till natur- och miljöorganisationer för nästa år.

Nya direktörer har utnämnts för NTM-centralernas ansvarsområde för miljö och naturresurser

20.11.2019
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen utnämnde den 18 november 2019 direktörer för ansvarsområdet för miljö och naturresurser vid närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Tjänsterna tillsätts för en period på fem år.
Allt aktuellt

Finlands EU-ordförandeskap

MINISTERIET I TWITTER | @YMINISTERIO