Gå till innehållet

Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Fin aapamyr blir skyddsområde – Kivisuo är det största myrområde som skyddats genom Helmi-programmet

21.9.2020
Kivisuo i Muhos är en stor myr med värdefulla naturvärden, och området har i dag blivit ett myrskyddsområde. Beslutet om skydd bidrar till målen för myrskyddet i livsmiljöprogrammet Helmi. Kivisuo är det största område som skyddats genom Helmi-programmet. Arealen uppgår till cirka 614 hektar. Avtalet om skydd av området ingicks av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten och Osuuskunta Lumimuutos.

Miljöministeriet utlyser understöd till forskningsprogrammet om bristfälligt kända och hotade arter och naturtyper

18.9.2020
Målet med det nya forskningsprogrammet är att öka kunskapen om de arter och naturtyper som förekommer i Finland och om förändringar som berör dessa. Forskningsprogrammet ska i synnerhet gälla sådana arter, grupper av arter eller naturtyper om vilka det finns resultat som kan tillämpas i hotbedömningar av arter eller naturtyper eller i det praktiska naturvårdsarbetet. Ansökningstiden börjar den 18 september 2020.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen: Budgeten ger behövlig skjuts åt klimatarbetet

17.9.2020
”Regeringen har vid budgetmanglingen fattat beslut om konkreta stegmärken mot ett klimatneutralt Finland. Med det här paketet kan vi ge behövlig skjuts åt arbetet med att minska utsläppen och stödja naturens återhämtning. Samtidigt ser vi till att omställningen är rättvis och värnar om det finländska näringslivets framtidsutsikter genom att stödja omställningen till en grön ekonomi genom en satsning i miljardklassen ur EU:s återhämtningspaket”, säger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.

Satsningarna på naturvård i fokus i miljöministeriets budget

17.9.2020
Under regeringens budgetmangling fastställdes att finansieringen för naturvård fortsätter på rekordhög nivå. Den finansiering som anvisas för naturvård är också under det kommande året 100 miljoner euro högre än i början av regeringsperioden. Med hjälp av finansieringen genomförs till exempel livsmiljöprogrammet Helmi och handlingsplanen för den biologiska mångfalden i skogarna i södra Finland (METSO).

Minister Mikkonen nöjd med kommissionens förslag till klimatmål för EU: Ett striktare mål ligger också i Finlands intresse

16.9.2020
Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen är nöjd med Europeiska kommissionens förslag till nytt klimatmål. Enligt Mikkonen är det också i Finlands intresse att målet är att minska utsläppen med minst 55 procent före 2030.

”Ett striktare mål på EU-nivå hjälper oss att nå våra egna mål, och det jämnar dessutom ut spelfältet och skapar en marknad för export av ren teknik”, konstaterar miljö- och klimatminister Krista Mikkonen.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37