Gå till innehållet

Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Miljöministeriets beslut: Karleby får nationalstadspark

6.7.2020
Miljöministeriet har den 1 juli 2020 fattat beslut om Karleby stads ansökan om inrättande av en nationalstadspark. Storleken på Karlebys nationalstadspark är närmare 20 000 hektar och parken omfattar både den mångfaldiga havsnaturen vid landhöjningskusten och det historiska arvet från flera århundraden av träbyggande.

Räntestödsfullmakten för ARA-bostäder med skäliga boendekostnader höjs med 340 miljoner euro – målet att stödja sysselsättningen inom byggbranschen

2.7.2020
Statsrådet har höjt bevillningsfullmakten för räntesubventionerad bostadsproduktion med 340 miljoner euro. Efter höjningen kan man i år godkänna att sammanlagt högst 1 750 miljoner euro ur Statens bostadsfond (ARA) används som stöd för räntestödslån.

Kommunernas naturvårdsarbeten inom ramen för Helmi-livsmiljöprogrammet startar

1.7.2020
I sommar börjar även kommunerna arbeta med de Helmi-projekt som syftar till att förbättra naturens tillstånd. I sommar finansieras de 16 första kommunprojekten för naturvård genom Kommun-Helmi specialunderstödet. Projekten går ut på att restaurera de mest hotade livsmiljöerna så som ädelträskogarna, myrar, ängar och fågelvatten. Kommunerna är tacksamma för att man satsar på arbetet för biologisk mångfald.

22 personer vill bli generaldirektör för Finlands miljöcentral

30.6.2020
Tjänsten som generaldirektör för Finlands miljöcentral söktes av 22 personer. Tjänsten tillsätts för perioden 1.11.2020–31.10.2025.

Miljöministeriet förkastade besvär om Esbo stadshus

30.6.2020
Miljöministeriet har förkastat de besvär som anförts över ett beslut som fattats av Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen). Pro Esbo rf:s besvär gällde skyddande av Esbo stadshus. Ministeriet anser att NTM-centralens beslut inte är lagstridigt.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37