Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Forststyrelsens naturtjänster stänger överfulla rastplatser – Minister Mikkonen: Nu är det läge att varva ner i närliggande naturområden, undvik dock platser med mycket folk 

27.3.2020
Man får gärna röra sig ute i naturen, förutsatt att man följer hälsovårdsmyndigheternas anvisningar om säkerhetsavstånd och handhygien. Man bör undvika populära utflyktsmål och rastplatser där det råder trängsel. Man bör också undvika att ta sig långt ut i terrängen. Många rastplatser som är i flitig användning har stängts, och därför rekommenderas det att man istället rör sig i naturen kring det egna hemmet. I stora delar av landet gäller dessutom varning för gräsbrand.

Revideringen av naturvårdslagstiftningen väckte stort intresse – 2 126 personer svarade på medborgarenkät

27.3.2020
Miljöministeriet inledde en revidering av naturvårdslagstiftningen i januari 2020 genom att höra medborgare och intressegrupper. Allmänheten har haft möjlighet att framföra synpunkter via en webbenkät som var öppen för alla. Det har dessutom förts diskussioner med centrala intressegrupper. Hela 2 126 personer svarade på webbenkäten och lade bland annat fram önskemål om ökade incitament när det gäller naturvård.

Det mest betydande fågelvattnet i inlandet restaureras inom livsmiljöprogrammet Helmi: Grunddamm och muddring av fågelvattnet i Siikalahti

26.3.2020
Forststyrelsen ansöker om tillstånd för restaurering av fågelvattnet i Siikalahti i Parikkala. Forststyrelsen har lämnat in en tillståndsansökan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland för anläggande av en grunddamm i den norra delen av Siikalahti i Parikkala samt för muddring i restaureringssyfte.

Arbetet för att minska bostadslösheten fortsätter – stöd till kommunerna, boenderådgivningen blir lagstadgad

24.3.2020
Regeringens mål är att halvera bostadslösheten före utgången av 2023. Arbetet fortsätter inom ramen för det treåriga samarbetsprogram för halvering av bostadslösheten som miljöministeriet inledde i början av året. I programmet deltar de största städerna, tjänsteproducenterna och organisationerna samt statliga aktörer. Tyngdpunkten ligger på det arbete mot bostadslöshet som utförs i kommunerna, och för detta kommer det att erbjudas finansiering och annat stöd inom programmet.

Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjunde gången

23.3.2020
Det är åter dags för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet ordnar vartannat år denna tävling för att efterlysa projekt som på ett lyckat sätt har bidragit till att vårda, skydda eller planera landskap. Civilsamhällesorganisationer och regionala och lokala myndigheter kan delta i tävlingen med projekt som redan har genomförts.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37