Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Finland börjar bereda det nationella genomförandet av direktivet om engångsplast

5.12.2019
Miljöministeriet tillsätter ett projekt för att börja bereda det nationella genomförandet av det så kallade direktivet om engångsplast*. Direktivet förutsätter olika åtgärder beroende på produktgrupp: minskad konsumtion, förbud mot produkter, krav som hänför sig till produkternas egenskaper samt utökat producentansvar. De nationella författningarna ska ha satts i kraft senast den 3 juli 2021.

Regeringen inleder ett program för främjande av cirkulär ekonomi - Reijo Karhinen är ordförande för styrgruppen

5.12.2019
Finland får ett strategiskt program för främjande av cirkulär ekonomi. Målet är att skapa en ny ekonomi som baserar sig på cirkulär ekonomi. Genom programmet vill regeringen stärka Finlands roll som föregångare inom cirkulär ekonomi. Ordförande för den styrgrupp som bereder programmet är arbetslivsprofessor Reijo Karhinen.

Miljöministeriet utvecklar systemet för ersättning av miljöskador

4.12.2019
Miljöministeriet har tillsatt ett lagstiftningsprojekt för att utveckla de subsidiära miljöansvarssystemen för miljöskador. Målet är att på ett mer heltäckande sätt än i dag hantera miljörisker, kompensera miljöskador och trygga de restaureringsåtgärder som skadorna kräver när den som orsakat skadan är insolvent, okänd eller onåbar.

En halv miljon euro utlyses för klimatprojekt i kommunerna – understöd kan sökas fram till den 31 januari 2020

2.12.2019
Miljöministeriet beviljar understöd till kommunala och regionala projekt som syftar till att minska växthusgasutsläppen inom ansvarsfördelningssektorn. Understöd kan till exempel beviljas projekt som sporrar kommuninvånarna till klimatåtgärder, projekt som bidrar till klimatsamarbete med företag inom kommunens område och projekt som förbättrar kommunorganisationens metoder för klimatledarskap.

FN:s klimatkonferens i Madrid inleds måndagen den 2 december – Finland lotsar EU i förhandlingarna

25.11.2019
Parterna i FN:s klimatkonvention sammanträder i Madrid i Spanien den 2–13 december. Mötet är det sista innan avtalsperioden för klimatavtalet från Paris inleds 2020. Under mötet kommer det framför allt att föras förhandlingar om reglerna för marknadsmekanismerna. Parterna kommer dessutom att bland annat utvärdera mekanismen för förluster eller skador i samband med klimatförändringen, liksom även handlingsprogrammet för jämställdhet mellan könen.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37