Aktuellt

Läs vad som är på gång i miljöministeriet! Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, nyheter och publikationer.

Pressmeddelanden

Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik inledde sin verksamhet – utredningar som stöder målet om klimatneutralitet ska inledas snabbt

22.8.2019
Ministerarbetsgruppen för klimat- och energipolitik sammanträdde första gången torsdagen den 22 augusti under ledning av miljö- och klimatminister Krista Mikkonen. Ministerarbetsgruppen ska med beaktande av social rättvisa och internationell konkurrenskraft styra genomförandet av regeringsprogrammet när det gäller främjande av målet om klimatneutralitet, stärkande av kolsänkorna och klimat- och energipolitiskt beslutsfattande.

Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2020

16.8.2019
I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2020 uppgår anslagen till sammanlagt 235,5 miljoner euro, vilket är 31,1 miljoner euro mer än för 2019. Ökningen beror framför allt på de åtgärder i regeringsprogrammet som ska trygga bevarandet av den biologiska mångfalden och omställningen till ett klimatneutralt samhälle.

IPCC: Markanvändningen spelar en stor roll i klimatförändringen - hållbart jord- och skogsbruk är en viktig del i bekämpningen av klimatförändringen

8.8.2019
Enligt en färsk rapport från den mellanstatliga panelen för klimatförändringar IPCC har den oerhört snabbt ökade markanvändningen försnabbat uppvärmningen av klimatet, ökenspridningen och utarmningen av livsmiljöer under de senaste årtiondena. För att kunna begränsa den globala temperaturhöjningen till 1,5 grader krävs det åtgärder av alla sektorer. Markanvändningssektorn ska minska utsläppen snabbt och öka antalet kolsänkor som avlägsnar koldioxid från atmosfären.

Klimatpanelens första mandattid utvärderades: panelens roll enligt klimatlagen har fullgjorts väl

5.8.2019
En första extern utvärdering av Finlands klimatpanels verksamhet har tagits fram. Enligt utvärderingen har panelens arbete stärkt de vetenskapliga aspekterna i beslutsfattandet inom klimatpolitiken. Samtidigt har arbetet påverkat den samhälleliga debatten om klimatförändringen i konstruktiv bemärkelse. Enligt utvärderingen är det av central betydelse att klimatpanelen är oberoende, och det är just detta oberoende som har gett tyngd åt panelen.

I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser – Cirkulär ekonomi ger lösningar för hållbar användning av naturresurserna

29.7.2019
De förnybara naturresurser som jordklotet kan producera i år har förbrukats måndagen den 29 juli. På mindre än sju månader förbrukar vi alltså de naturresurser som borde räcka ett helt år.
Mera pressmeddelanden
Publicerad 28.3.2017 kl. 9.48, uppdaterad 27.5.2019 kl. 13.37