AJANKOHTAISTA

hevoskuva_talvi
Suomessa lanta pyritään jatkossakin ensisijaisesti hyödyntämään lannoitteena ja maanparannusaineena. © Kuva: Maa- ja metsätalousministeriö

Hevosenlannan poltto helpottuu

Keväällä voimaan astuvan EU-asetuksen muutoksen myötä tuotantoeläinten lannanpoltto sallitaan jatkossa ilman jätteenpolttolupaa. Suomi on ajanut aktiivisesti etenkin hevosenlannan polttoa koskevia helpotuksia EU-lainsäädäntöön, ja tavoite hevosenlannan hyödyntämisestä energianlähteenä on kirjattu myös hallitusohjelmaan. Tähän asti lainsäädäntö ei ole sallinut hevosenlannan polttoa jätteenpolttolaitoksia lukuun ottamatta missään EU-maassa. Lue lisää.

Ajankohtaista RSS

Tarjouspyyntö Euroopan kulttuuriympäristöpäivät –ohjelmaan

19.1.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjousta Euroopan kulttuuriympäristöpäivien koordinointi- ja viestintätoimista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjous ja sen liitteet on laadittava suomen kielellä ja toimitettava viimeistään 13.2.2017 kello 15.00 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen tietokannassa HILMAssa (hankintailmoitukset.fi) 19.1.2017.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä

18.1.2017
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ilmassa olevasta arseenista, kadmiumista, elohopeasta, nikkelistä ja polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä. Lausunnot toimitetaan viimeistään 3.2.2017 sähköpostitse ympäristöministeriön kirjaamoon osoitteella kirjaamo@ym.fi.

Yritykset & Biodiversiteetti -ohjelman vuosiseminaari Helsingissä 31.1.

16.1.2017
Biodiversiteettikato on yksi aikamme suurimpia uhkatekijöitä, sekä yrityksille että yhteiskunnallemme, mutta aihe on jäänyt ilmastonmuutoksen varjoon. FIBSIn kolmannessa Yritykset & Biodiversiteetti -ohjelman vuosiseminaarissa keskustellaan muun muassa siitä, miten koti- ja ulkomaiset edelläkävijäyritykset ovat integroineet biodiversiteetin osaksi toimintaansa.
Kaikki ajankohtaiset

YM TWITTER @YMINISTERIO

YM INSTAGRAM @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat.

KATSO MYÖS

Suomi100_banneri

hukkabanneri