AJANKOHTAISTA

Ministeri Tiilikainen
© Kuva: Tapani Mikkola, Metsähallitus

Ministeri Tiilikainen: ”Fluorihiilivietyjen käytön rajoittaminen merkittävä askel ilmastonmuutoksen torjunnalle”

Viime vuoden lokakuussa solmittu kansainvälinen sopimus ilmastoa lämmittävien fluorihiilivetyjen (HFC) käytön rajoittamisesta etenee kohti kansallista toimeenpanoa. ”Fluorihiilivetyjen käytön rajoittaminen oli neuvotteluvoitto ja merkittävä askel ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta. Suomi on sitoutunut sopimukseen ja hallitus antaa esityksen sopimuksen hyväksymisestä eduskunnalle jo kevätistuntokaudella”, sanoo maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen. Lue lisää

Ajankohtaista RSS

Ministeri Tiilikainen esittelemään Suomen kiertotaloustoimia YK:n vihreän talouden konferenssiin Berliiniin

27.3.2017
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen edustaa Suomea YK:n vihreän talouden ministerikonferenssissa Berliinissä 28.3.

Verkkoaivoriihi alueidenkäytöstä sai suuren suosion

20.3.2017
Ympäristöministeriö sai runsaasti ideoita ja kannanottoja verkkoaivoriiheen, jolla etsittiin uusia ideoita alueidenkäytön suunnitteluun. Aivoriihi oli avoinna 17.2.–14.3., ja se keräsi kaikkiaan 540 vastausta.

Kärkihankerahoitusta yhdyskuntajätteen kierrätyksen kokeiluhankkeisiin

20.3.2017
Ympäristöministeriö on myöntänyt 420 000 euroa neljälle kokeiluhankkeelle, joilla vauhditetaan yhdyskuntajätteiden kierrätystä. Hankerahoitus kuluu hallitusohjelman kärkihankkeeseen ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon”. Suomen tulisi lähivuosina saavuttaa yhdyskuntajätteiden 50 % kierrätysaste, tällä hetkellä yhdyskuntajätteestä kierrätetään noin 40 %. Hankkeilla kehitetään kierrätystä edistäviä käytännön toimia ja ohjauskeinoja kierrätyksen edistämiseksi.
Kaikki ajankohtaiset

YM TWITTER @YMINISTERIO

YM INSTAGRAM @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat.

KATSO MYÖS

Suomi100_banneri

hukkabanneri