JUURI NYT

Kokouksen tunnus

Maailman maat etsivät keinoja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi – YK:n biodiversiteettikokous käynnissä Egyptissä

Yli 190 maan edustajat kokoontuvat parhaillaan Egyptin Sharm El-Sheikhiin 17.–29.11. YK:n biodiversiteettisopimuksen 14. osapuolikokoukseen. Kokouksen päällimmäisenä tavoitteena on vauhdittaa toimia luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämiseksi. Ennen osapuolikokousta Egyptissä järjestettiin ministeritason osuus 14.–15.11., joka päättyi jäsenmaidan yhteiseen julkilausumaan. Lue lisää.

Ajankohtaista RSS

Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman ensimmäisellä hakukierroksella rahoitusta 11 uudelle hankkeelle

20.11.2018
Ympäristöministeriön puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman ensimmäisellä hakukierroksella myönnettiin yhteensä lähes 800 000 euroa tukea 11 uudelle hankkeelle, jotka uudistavat puurakentamisen toimintatapoja, luovat ja testaavat uusia digitaalisia ratkaisuja ja samalla parantavat suunnittelun ja rakentamisen yhteentoimivuutta.

Seminaari luonnonsuojelun rahoituksesta 30.11.2018

20.11.2018
Mitä rahoitusmahdollisuuksia on tarjolla luonnon monimuotoisuuden suojeluun ja hoitoon Natura 2000-alueilla ja niiden ulkopuolella? Minkälaisia kokemuksia erilaisten EU- tai kansallisten rahoituslähteiden käytöstä on mm. maatalousyrittäjällä ja laajan EU-hankkeen koordinoijalla?

Rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmä lausuntokierrokselle – tavoitteena tuottaa tietoa rakennusten ilmastovaikutuksista

16.11.2018
Ympäristöministeriö on kehittänyt Suomen oloihin soveltuvan rakennusten hiilijalanjäljen arviointimenetelmän ja pyytää nyt lausuntoja sen luonnoksesta. Menetelmän kehitys on osa ympäristöministeriön syksyllä 2017 julkaisemaa vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa, jolla tähdätään rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen ohjaukseen 2020-luvun puoliväliin mennessä.
Kaikki ajankohtaiset

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TWITTERISSÄ | @YMINISTERIO

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ INSTAGRAMISSA | @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat!

OIKOTIET

Mrluudistus.fi
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksesta kertova verkkosivusto

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma
Kehitetään kestävän kaupungistumisen reseptiä pilottien ja kokeilujen avulla.

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisointi
KIRA-digi -hankkeessa kiritetään yhdessä toimialan digiloikkaa.

Muovitiekartta
Toimia muovin haittojen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

KATSO MYÖS