AJANKOHTAISTA

Metsä, Rautalampi, Mäkisalo
Kuvassa Rautalammen Mäkisalon metsää. © yha-kuvapankki

EU:ssa sopu maankäyttösektorin (LULUCF) sisällyttämisestä 2030-ilmastotavoitteisiin

Tiilikainen: ”Saimme tukea metsienhoidon aktiiviselle roolille ilmastopolitiikassa”

EU:n jäsenmaat, komissio ja parlamentti pääsivät kolmikantaneuvotteluissaan 14.12. alustavaan sopuun EU:n LULUCF-asetuksesta eli siitä, miten hiilinielut ja metsien ja maankäytöstä aiheutuvat päästöt otetaan huomioon EU:n ilmastotavoitteissa vuoteen 2030 saakka.  Lue lisää!

Ajankohtaista RSS

Jätedirektiiveistä alustava sopu EU:ssa ─ uusia kunnianhimoisia kierrätystavoitteita jätteille

18.12.2017
EU:ssa päästiin alustavaan sopuun kuuden jätealan direktiivien muuttamisesta jäsenmaiden, parlamentin ja komission kesken tänään päättyneessä kolmikantaneuvottelussa. Suurimmat muutokset tulevat koskemaan jäte-, pakkaus- ja kaatopaikkadirektiivejä. Suomessa muutokset edellyttävät lisätoimia kierrätyksen tehostamiseksi.

Kansallisen ilmansuojeluohjelman valmistelu alkaa

14.12.2017
Ympäristöministeriö on tänään asettanut työryhmän valmistelemaan kansallista ilmansuojeluohjelmaa. Ohjelma linjaa tarvittavat toimet erilaisten ilmansaasteiden vähentämiseksi. Tavoitteena on vähentää saasteiden aiheuttamia haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia sekä –riskejä. Ohjelma on keskeinen EU:n päästökattodirektiivin toimeenpanon väline.

Asetus raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoista parantaa ääniympäristöä ampuma- ja harjoitusalueiden lähialueilla

14.12.2017
Valtioneuvosto on tänään antanut raskaiden aseiden ja räjäytysten melutasoja koskevan uuden asetuksen. Tavoitteena on varmistaa ampuma- ja harjoitusalueiden lähialueiden terveellisyys ja viihtyisyys. Ääniympäristön huomioiminen on entistä tärkeämpää, koska melualueiden läheisyyteen rakentaminen on lisääntynyt.
Kaikki ajankohtaiset

YM TWITTER @YMINISTERIO

YM INSTAGRAM @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat.

KATSO MYÖS