JUURI NYT

 

i

Lapsia rannalla
© Teemu Kuusimurto

Maailma tarvitsee globaalin kemikaalisopimuksen

Maailma tarvitsee globaalin kemikaalisopimuksen, toteavat ympäristö- ja varaympäristöministerit kahdeksasta maasta. Kemikaalien ja jätteiden hyvä hallinta on tunnustettava olennaiseksi osaksi kestävää kehitystä. Lue lisää på svenska tai in English

Ajankohtaista RSS

Valtioneuvosto käsitteli komission lakialoitetta kertakäyttömuoveista

13.7.2018
Valtioneuvosto lähetti eduskunnan käsiteltäväksi Euroopan komission kertakäyttömuoveja koskevan lainsäädäntöaloitteen. Valtioneuvoston alustavan kannan mukaan merten roskaantumiseen on tärkeää puuttua. Valtioneuvosto kuitenkin toivoo, että direktiivin soveltamisalaan ei sisällytettäisi kuitu- ja sellupohjaisia tuotteita, joissa on vähäinen määrä tuotteen toiminnallisuuden kannalta olennaisia muovipinnoitteita.

Unescon maailmanperintöluetteloon ehdotettavia kohteita keränneeseen kyselyyn tuli toista sataa vastausta

9.7.2018
Ympäristöministeriö ja museovirasto pyysivät suomalaisilta ehdotuksia kohteista, jotka kannattaisi sisällyttää Suomen maailmanperinnön kansalliseen aieluetteloon. Perjantaina 6.7. päättyneeseen kyselyyn tuli 178 vastausta, joissa ehdotettiin kuutisenkymmentä eri kohdetta.

Tuore selvitys: Orgaaninen jäte ei juuri päädy kaatopaikoille

29.6.2018
Orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon ansiosta yhdyskuntajätettä ja kierrätyskelpoista jätettä ei käytännössä enää viedä kaatopaikalle. Kielto on edistänyt uuden liiketoiminnan kehittymistä ja vähentänyt kaatopaikkojen päästöjä ympäristöön.
Kaikki ajankohtaiset

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TWITTERISSÄ | @YMINISTERIO

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ INSTAGRAMISSA | @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat!

OIKOTIET

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus
Parlamentaarisesti valmisteltava uudistus on käynnistynyt.

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma
Kehitetään kestävän kaupungistumisen reseptiä pilottien ja kokeilujen avulla.

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisointi
KIRA-digi -hankkeessa kiritetään yhdessä toimialan digiloikkaa.

Muovitiekartta
Toimia muovin haittojen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

KATSO MYÖS