AJANKOHTAISTA

mustikka_556
Luonnossa voi vapaasti nauttia mustikoista, kunhan ei mene pihapiireille. © Aarno Torvinen/YHA-kuvapankki

Marjastussesonki vilkkaimmillaan – kertaa sinulle kuuluvat jokamiehenoikeudet

Suomessa luonto on pääosin metsää, soita ja vesistöjä. Näille alueille pääsee kuka tahansa liikkumaan ja virkistäytymään jokamiehenoikeuksien ansiosta. Jokamiehenoikeuksilla on tärkeä rooli myös luontomatkailussa ja luontotuotteiden keruussa. Jokamiehenoikeuksien käyttäjän ja maaomistajan on hyvä tietää, mitä mahdollisuuksia ja velvollisuuksia näiden oikeuksien käyttämiseen liittyy. Lue lisää

Ajankohtaista RSS

Ympäristöministeriön ehdotus hallinnonalan vuoden 2018 talousarvioksi

10.8.2017
Ympäristöministeriön ehdotus vuoden 2018 talousarvioesitykseen omalle hallinnonalalle on yhteensä noin 179,5 miljoonaa euroa, mikä on 7 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuoden 2017 varsinaisessa talousarviossa.

Tarjouspyyntö: Selvitys yhdenvertaisuuden toteutumisesta kehitysvammaisten ihmisten asumisessa

10.8.2017
Ympäristöministeriö pyytää tarjouksia selvityksestä yhdenvertaisuuden toteutumisesta kehitysvammaisten ihmisten asumisessa alta löytyvän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintailmoitus on julkaistu 30.6. julkisten hankintojen tietokannassa HILMAssa. Tarjoukset tulee toimittaa 18.8.2017 kello 15 mennessä ympäristöministeriöön kirjaamo@ym.fi.

Kosteikoille myönnettävät Ramsar-palkinnot jaossa – haussa myös kosteikkokaupunkeja

3.8.2017
Kosteikkoja suojelevan kansainvälisen Ramsarin sopimuksen sihteeristö on käynnistänyt haun vuoden 2018 suojelupalkintojen saajiksi. Kansallisia ehdotuksia voi jättää 30.9.2017 mennessä. Erillisessä haussa etsitään myös kosteikkokaupunkeja.
Kaikki ajankohtaiset

YM TWITTER @YMINISTERIO

YM INSTAGRAM @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat.

KATSO MYÖS