Näkymä Teerijärveltä_Markus Sirkka.jpg

Kuva: Markus Sirkka/YHA-kuvapankki

Luontopääoman arvo näkyväksi ja päätöksentekoon

Luonnon ja sen tuottamien hyötyjen eli ekosysteemipalveluiden arvoa ei vielä tunnisteta, joten ne eivät myöskään näy päätöksenteossa. Luontopääoman arvottaminen, esimerkiksi rahassa, edistäisi sen kestävää käyttöä. Ekosysteemipalvelujen merkityksestä keskusteltiin Luontopääoma näkyväksi -seminaarissa 25. maaliskuuta Säätytalolla.

Ajankohtaista RSS

Metropolipolitiikkaa kannattaa jatkaa ja vahvistaa

26.3.2015
Metropolipolitiikan neuvottelukunta kokoontui tänään hallituskauden viimeiseen kokoukseensa tarkastelemaan metropolipolitiikan tuloksia ja arvioimaan, millaista kumppanuuspohjaista metropolipolitiikkaa jatkossa tarvittaisiin. Pohjana käsittelylle olivat seurantatiedot metropolipolitiikan valittujen keskeisten hankkeiden etenemisestä, ja ulkopuolisen arvioitsijan MDI Public Oy:n tekemä selvitys metropolipolitiikan kehittämistarpeista.

Jätevesiasetuksen siirtymäaika pitenee kahdella vuodella ja lievennyksiä valmistellaan

26.3.2015
Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen siirtymäajan pidentämisestä. Siirtymäaikaa jatketaan kahdella vuodella 15. maaliskuuta 2018 asti. Kahden vuoden lisäaika koskee arviolta noin 120 000 vakituisesti asuttua kiinteistöä.
Kaikki ajankohtaiset


Ilmastoneuvotteluiden anatomia

Kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden osapuolikokous COP20 käytiin Perun Limassa 1.–12.2014. Miten päätökset ilmastokokouksessa syntyvät? Mitkä neuvottelut ovat ratkaisevia ja mitä sananvaltaa pienellä Suomella niissä on? Pääneuvottelija Harri Laurikka avaa kokouksen tiimellyksessä kuvatulla videolla kansainvälisten neuvotteluiden anatomiaa. Suomen valtuuskunnan kuulumisia löydät myös YM:n Twitteristä ja ilmastoblogissamme.