AJANKOHTAISTA

Kimmo_Tiilikainen
Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on ilahtunut, että panostuksia saatiin muun muassa metsiensuojeluun. © Kuva: Tuukka Troberg

Metsiensuojelulle ja kiertotaloudelle lisäpanostus vuosien 2018–2021 kehyksissä

Hallitus päätti perjantaina 28.4. julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2018–2021. Ympäristöministeriön hallinnonalan kehys laskee 177 miljoonasta 162 miljoonaan. Kehyksen lisäksi Valtion asuntorahastosta rahoitetaan sosiaalista asuntotuotantoa. Kehyskaudella panostetaan erityisesti bio- ja kiertotalouteen ja ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, Itämeren tilan parantamiseen sekä luonnonsuojelun tason turvaamiseen.

Lue lisää

Ajankohtaista RSS

Suurten polttolaitosten parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) mukaiset päästötasot hyväksyttiin

28.4.2017
Teollisuuspäästödirektiivin artiklan 75 komitea päätti tänään suuria polttolaitoksia koskevista päästötasoista (BAT-päätelmät). Päätelmät hyväksyttiin erittäin niukalla määräenemmistöllä. Kahdeksan maata, mukaan lukien Suomi, vastusti päätelmien hyväksymistä.

Yhden luukun lakihankkeen ohjausryhmä keskittyi luonnokseen lainsäädännön linjauksista

28.4.2017
Yhden luukun lakihankkeen ohjausryhmä kävi perjantaina 28.4. läpi luonnosta ympäristömenettelyjen lainsäädännöllisistä linjauksista. Linjauksia käsitellään seuraavaksi kuulemistilaisuudessa, joka järjestetään ympäristöministeriössä 8. toukokuuta.

Ministeri Tiilikainen pohjoismaiseen ympäristöministerikokoukseen Osloon – asialistalla merten muoviroskat ja ilmastokysymykset

28.4.2017
Maatalous - ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen edustaa Suomea Pohjoismaiden ministerineuvoston ympäristöministerikokouksessa Oslossa 2.5.
Kaikki ajankohtaiset

YM TWITTER @YMINISTERIO

YM INSTAGRAM @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat.

KATSO MYÖS