JUURI NYT

Pyöriäinen_KaiMattsson
© Kai Mattsson, ympäristöhallinnon kuvapankki

Pyöriäisistä kerätään taas havaintoja – Kansalaisten tekemät havainnot ovat tärkeitä

Ympäristöministeriö ja Ahvenenmaan maakuntahallitus keräävät havaintotietoja Itämerellä äärimmäisen uhanalaisesta pyöriäisestä. Lue ohjeet pyöriäisen tunnistamiseen ja kerro havainnoistasi. Lue lisää.

Ajankohtaista RSS

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja rakennusperintölain muutoksesta

21.6.2018
Muutoksen tavoitteena sujuvoittaa ja nopeuttaa rakennussuojelupäätösten käsittelyä.

Asuntorakentamisen korkotukilainojen tukiehdot paranevat

20.6.2018
Valtioneuvosto on tänään antanut asetuksen, jolla parannetaan kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeusasuntojen rakentamiseen, hankintaan ja perusparantamiseen tarkoitettujen korkotukilainojen tukiehtoja.

Lausunnoille lakiluonnos, joka pyrkii ehkäisemään aravalainoitettujen vuokra- ja asumisoikeusyhteisöjen taloudellisia vaikeuksia

20.6.2018
Ympäristöministeriö on tänään lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi, jolla kehitettäisiin valtion tuella rahoitettuja vuokra- ja asumisoikeustaloja omistavien yhteisöjen taloudellisia tukitoimenpiteitä.
Kaikki ajankohtaiset

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ TWITTERISSÄ | @YMINISTERIO

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ INSTAGRAMISSA | @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat!

OIKOTIET

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus
Parlamentaarisesti valmisteltava uudistus on käynnistymässä.

Kestävän kaupunkikehityksen ohjelma
Kehitetään kestävän kaupungistumisen reseptiä pilottien ja kokeilujen avulla.

Kiinteistö- ja rakennusalan digitalisointi
KIRA-digi -hankkeessa kiritetään yhdessä toimialan digiloikkaa.

Muovitiekartta
Toimia muovin haittojen vähentämiseksi ja kiertotalouden edistämiseksi.

KATSO MYÖS