Smolna
 

Tervetuloa Smolnaan käynnistämään yhden luukun lakihanketta 28.10!

Tervetuloa Smolnassa perjantaina 28.10. järjestettävään tilaisuuteen, jossa käynnistetään hallitusohjelman keskeinen hanke yhden luukun palvelujen toteuttamisesta. Työ lähtee liikkeelle lainsäädäntöhankkeella, jonka avulla voidaan sujuvoittaa suurta määrää lupa-asiointia. Ilmoittautua voi 27.10. klo 14 saakka. Tilaisuudesta on myös suora verkkolähetys.

Ajankohtaista RSS

Lisää vaikuttavuutta ja joustoa erityisryhmien investointiavustuksiin

27.10.2016
Hallitus on tänään antanut eduskunnalle lakiesityksen, joka koskee valtion varoista myönnettäviä investointiavustuksia erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden asumisolojen parantamiseksi. Esityksellä tuettaisiin ikääntyneiden kotona asumista, selkeytettäisiin avustusjärjestelmää ja parannettaisiin erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oikeusturvaa.

Ari Niiranen nimitetty ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan

27.10.2016
Valtioneuvosto on tänään nimittänyt Ari Niirasen ympäristöministeriön ylijohtajan viransijaiseksi ajalle 1.12.2016-31.8.2021. Ylijohtaja toimii ministeriön luontoympäristöosaston päällikkönä. Viran nykyinen haltija, ylijohtaja Timo Tanninen jäi virkavapaalle 1.9.2016.

Tarjouspyyntö: Ohjelmajohtaja asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan vuosille 2016-2017

27.10.2016
Ympäristöministeriö ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus pyytävät tarjousta ohjelmajohtajan valitsemiseksi vuosiksi 2016–2017 hallituksen hyväksymään asunnottomuuden ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaan. Hankintailmoitus on julkaistu julkisten hankintojen tietokannassa HILMAssa. Tarjous liitteineen tulee toimittaa 17.11.2016 klo 15 mennessä ympäristöministeriön kirjaamoon.
Kaikki ajankohtaiset

Suomi ratkomassa maailman kaupungistumisen haasteita

YK:n #kestäväkaupunki-kokouksessa Ecuadorissa peräänkuulutetaan globaalisti sellaisia kestäviä kaupunkeja, joissa halutaan asua, eikä sellaisia, joissa joutuu asumaan.

YM INSTAGRAMISSA @YMINISTERIO

Ikuista ympäristösi #munympäristö, jaamme parhaimmat.