Hyppää sisältöön

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistus

Ajankohtaista RSS

Selvitys valaisee aluesuunnittelun tilaa ja muutoksia Euroopassa

6.9.2019
Miten alueita käytetään ja suunnitellaan Euroopassa? Miten se tulee muuttumaan? Millaisia haasteita alueidenkäytössä tunnistetaan, ja miten niihin varaudutaan? Tänään julkaistu selvitys avaa alueidenkäytön suunnittelun nykytilaa ja tulevaisuutta kahdeksassa eurooppalaisessa maassa: Englannissa, Hollannissa, Norjassa, Ranskassa, Ruotsissa, Saksassa, Skotlannissa ja Tanskassa.
Kaikki ajankohtaiset

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnissä. Uudistus valmistellaan parlamentaarisesti.

Tämä sivu kertoo lakihankkeen esivalmisteluvaiheesta.

Ajankohtaista tietoa kokonaisuudistuksesta:

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää, kehittää rakentamisen ohjausta ja helpottaa lain toimeenpanoa. Uudistuksessa otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen ohjauksen tulevaisuuden näkymät, aluehallinnon muutokset ja jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö. Näköpiirissä olevia laajoja ilmiöitä ovat muun muassa ilmasto- ja energiakysymykset, aluerakenteen erilaistuminen, kaupungistuminen, liikkumisen murros, elinkaari- ja vähähiilisyysnäkökohdat, digitalisaatio sekä hallinnon muutokset.

Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi monet muut lait vaikuttavat alueidenkäyttöön ja rakentamiseen. Uudistuksessa kirkastetaan eri säädösten roolia. Euroopan unionin lainsäädäntö vaikuttaa merkittävästi rakentamisen ohjaukseen muun muassa energiatehokkuuden osalta. Lainsäädännön kehittämiselle luovat puitteita myös kansainväliset sopimukset, joihin liittyy merkittäviä alueidenkäytöllisiä ulottuvuuksia. Näistä tuorein on Pariisin ilmastosopimus.

 
 

Tietopohjaa valmisteltu yhteistyössä

Ympäristöministeriössä on vahvistettu uudistuksen tietopohjaa monin tavoin yhteistyössä sidosryhmien ja kansalaisten kanssa. Selvitysten ja hankkeiden lisäksi on järjestetty sidosryhmätilaisuuksia, kyselyjä ja työpajoja.

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen tueksi on laadittu keskustelupaperi. Sen tavoitteena on tuoda yhteiskunnalliseen keskusteluun ideoita ja näkemyksiä suunnittelujärjestelmän ja rakentamisen ohjauksen kehittämisen tueksi. Keskustelupaperia on työstetty osallistavasti mm. useiden verkkoaivoriihien avulla.

Työn alla

Valmiit

Maankäyttö- ja rakennuslaki kattaa alueiden ja rakennusten suunnittelun, rakentamisen ja käytön. Laki tuli voimaan 1.1.2000, ja sen voimassaolon aikana siihen on tehty lukuisia muutoksia. Muutettuja, lisättyjä tai kumottuja pykäliä on peräti kaksi kolmasosaa lain runsaasta 200 pykälästä.

Lain voimassaolon aikana on tehty monia selvityksiä lain toimivuudesta ja soveltamisesta:

Tämän sivun suoraosoite: ym.fi/mrluudistus

 

Lisätietoja

Hankkeen sihteerit:

Hallitussihteeri Maija Neva, 0295 250 369, etunimi.sukunimi@ym.fi

Hallitussihteeri Mirkka Saarela, p. 0295 250 365, etunimi.sukunimi@ym.fi

Erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen, p. 0295 250 396, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 10.3.2017 klo 11.41, päivitetty 14.2.2019 klo 15.07
  • FI
  •  
  • SV