Energiatehokkuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että energiaa ja luonnonvaroja kuluu säästeliäästi. Energiatehokkuuden vähimmäisvaatimusten täyttyminen on osoitettava laskelmilla.

Rakennuksessa käytettävien rakennustuotteiden ja taloteknisten järjestelmien sekä niiden säätö- ja mittausjärjestelmien on oltava sellaisia, että energiankulutus ja tehontarve rakennusta ja sen järjestelmiä käyttötarkoituksensa mukaisesti käytettäessä jää vähäiseksi ja että energiankulutusta voidaan seurata.

Energiatehokkuutta on parannettava rakennuksen rakennus- tai toimenpideluvanvaraisen korjaus- ja muutostyön tai rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä, jos se on teknisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti toteutettavissa.
 

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, energiatehokkuus

Asetus

Taustamateriaali

Ohje

1010/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen energiatehokkuudesta

788/2017 Valtioneuvoston asetus rakennuksissa käytettävien energiamuotojen kertoimien lukuarvoista

Perustelumuistio asetukseen 1010/2017
 

Perustelumuistio asetukseen 788/2017

 

Opas tarpeenmukaisen ilmanvaihdon huomioimisesta e-luvun laskennassa (2018)

Tasauslaskentaopas 2018 (pdf)

LTO-laskin 2018, joulukuu 2017 (xlsx)

Lämpöhäviön tasauslaskin 2018, joulukuu 2017 (xlsx)

PILP-opas 2018 (pdf)

PILP-laskin 2018, lokakuu 2019 (xlsx)

RakEne -laskin 2018, joulukuu 2017 (xlsx)

Esimerkkilaskelmat 2018 - rakenteellisen energiatehokkuuden määräystenmukaisuuden osoittaminen (pdf)

 

----------------------------------------------

Opas valaistuksen tehontiheyden ja tarpeenmukaisuuden erillistarkastelusta (2018) (pdf)

D3 kesäajan lämpötilojen laskentaopas (syyskuu 2012) (pdf)

Testivuosien kuvaus (2012) (pdf)
Säätiedot Jyväskylä (2012) (xls)
Säätiedot Sodankylä  (2012) (xls)
Säätiedot Vantaa (2012)  (xls)

Energiamuotojen kerroin
(Aalto yliopiston teknillinen korkeakoulu, pdf)

Lausunto rakenteiden eneriatehokkuuden parantamisen vaikutuksista rakenteiden kosteustekniseen toimivuuteeen, VTT 10.12.2008 (pdf)

Matalaenergiarakenteiden toimivuus. Tutkimustuloksia ja suosituksia uusiin lämmöneristys- ja energiankulutusmääräyksiin ja -ohjeisiin, loppuraportti, TTY 17.6.2008 (pdf)

 
 

Lämpöpumppujen energialaskentaopas 3.10.2012 (pdf, 1 mt)

Jäähdytysjärjestelmien energialaskentaopas 2011 (pdf)

Lämmitysjärjestelmien laskentaopas 2012 (pdf, 2 mt)

Aurinkolämmön laskentaopas 2012  (VTT, pdf)

Viivamaisten lisäkonduktanssien laskentaopas 2012

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon tarpeen laskenta, ohjeet, 2018

Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehon tarpeen laskenta, ohjeet, 2018, muutokset korostettuna

D7 (1997) Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset, määräykset    

4/13 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä


2/17 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta

Perustelumuistio rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä (27.2.2013)

Laskentaliite perustelumuistioon

Laajamittainen korjaus.pdf (6.4.2020)

Perustelumuistio rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä annetun asetuksen muutamisesta (12.5.2017)

Ikkunoiden ja ovien korjaus- ja muutoshankkeiden ohjeistus  (pdf, 10 Mt)

Poistoilmalämpöpumput kaukolämpöjärjestelmässä  (pdf, 10 Mt)

Kosteusteknisesti toimivia korjausrakentamisen periaateratkaisuja, VTT (pdf, 21 KB)

Rakennusten lisälämmöneristäminen (pdf, 14 Mt)

Rakenteellinen energiatehokkuus korjausrakentamisessa (pdf, 50 Mt)

Rakenteellinen energiatehokkuus korjausrakentamisessa (E-kirja)

Energiatehokkuuden parantaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen korjaushankkeessa, 10.1.2019 (Valtioneuvoston julkaisuarkisto)

 
Rakennuksen energiatodistus    

50/2013 Laki rakennuksen energiatodistuksesta (Finlex)

1048/2017 Ympäristöministeriö asetus rakennuksen energiatodistuksesta  (pdf, 562 kt)

 

Perustelumuistio asetukseen rakennuksen energiatodistuksesta

 

 

Lisätietoja

Rakennusneuvos Pekka Kalliomäki, p. 0295 250114, etunimi.sukunimi@ym.fi,
Rakennusneuvos Jyrki Kauppinen, p. 0295 250122, etunimi.sukunimi@ym.fi (energiatehokkuus korjaus- ja muutostöissä),
Ympäristöneuvos Maarit Haakana, p. 0295 250069, etunimi.sukunimi@ym.fi (energiatodistus)

Julkaistu 6.4.2020 klo 11.52, päivitetty 6.4.2020 klo 11.52