Kumotut rakentamismääräykset

Tältä sivulta löytyvät kumotut Suomen rakentamismääräykset. Kustakin asetuksesta käy suoraan ilmi ohjeiden ja määräysten voimaantulopäivämäärä, sekä koskevatko ne uuden rakennuksen rakentamista vai rakennuksen korjaus tai muutostyötä.

Asetuksena annetut ja Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kootut rakentamista koskevat säännökset ovat velvoittavia. Ministeriön antamat ohjeet sen sijaan eivät ole velvoittavia.

 A Yleinen osa

 

 Kumottu rakentamismääräys

 Taustatietoa

 • A1-2 (1976) Yleiset määräykset ja rakennuspiirustukset, määräykset
Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976 ja rakentamistoimenpidettä johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.
 • A1 (1990) Rakennustyön valvonta, määräykset
Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 ja koskivat rakentamista, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Määräykset korvasivat 12 päivänä marraskuuta 1975 annetut yleiset määräykset (A1). Kumottu.
 • A1 (2000) Rakennustyön valvonta, määräykset ja ohjeet
Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000 ja korvasivat -89 annetut määräykset (A1). Kumottu.
 • A1 (2006) Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus, määräykset ja ohjeet
Määräykset tulivat voimaan 1.9.2006 sillä korvataan ympäristöministeriön 28.2.2000 antamat määräykset ja ohjeet rakennustyön valvonnasta niihin 15 päivänä joulukuuta 2005 tehtyine lisäyksineen sekä ympäristöministeriön 18.12.1989 antamat määräykset kvv-työnjohtajasta.
Määräys kohdassa 10.6 koskee sellaisia asuinhuoneistoja ja –rakennuksia, joille on myönnetty rakennuslupa 1.1.2006 tai sen jälkeen. Vaativia työnjohtotehtäviä koskeva iv-työnjohtotehtävän kelpoisuusvaatimus tulee voimaan 1.1.2009.  Kumottu
 • A2 (1991) Rakennussuunnitelmat, määräykset ja ohjeet
Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991 ja koskivat rakentamista, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Määräykset korvasivat 1975 annetut määräykset rakennuspiirustuksista (A2), joita voitiin kuitenkin soveltaa 1 päivään syyskuuta 1991 asti. Määräys kumottiin 1 päivänä heinäkuuta 2002.
 • A2 (2002)  Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat , määräykset ja ohjeet
Määräykset tulivat voimaan 1.7. 2002. Kumottu
Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.
 • A4 (2000)  Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje, määräykset ja ohjeet
Määräykset tulivat voimaan 1.5.2000. Kumottu

  B Rakenteiden lujuus

 

  Kumottu rakentamismääräys

  Lisätietoa

 • B1-3 (1976) Rakennusten vähimmäiskuormat, kantavat rakenteet ja pohjarakennus, määräykset

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • B1 (1978) Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1978 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • B1-3 (1983, 1990, 1976) Rakenteiden varmuus ja kuormitukset (määräykset -83), Kantavat rakenteet (määräykset -90), Pohjarakennus (määräykset 1976)

B1 määräykset tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

B2 määräykset tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

B3 määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976.

Kaikki määräykset koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupa mainittuina päivinä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • B1 (1983) Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • B1 (1998) Rakenteiden varmuus ja kuormitukset, määräykset
Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998 ja ne koskivat toimenpidettä, johon oli haettu lupa 1 syyskuuta 1998 jälkeen. Kumottu.

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979 ja 1 päivänä heinäkuuta 1976 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

Määräykset tuelvat voimaan 1 tammikuuta 1990 ja ja ne koskevat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupa mainittuna päivänä ja sen jälkeen. Kumottu
 • B2 (2007) Asetus kantavista rakenteista annetun ympäristöministeriön päätöksen muuttamisesta.

Kumottu.

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.
 • B7 (1977) Betonirakenteiden rajatilamitoitus, ohjeet
Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

Betonirakenteet kohdat, 1.1, 1.2, 1.2.3, 2.6.1.5, 4.1.1.4, 4.1.2.5 ja 6.4.4 muuttuivat 1 päivänä tammikuuta 1990 ja kohdat 1.2.1, 2.2.6.3, 2.3.3.3, 4.1.1.4, 6.4.1 ja 8.3.3.4 muuttuivat 1 päivänä tammikuuta 1991, koskien rakentamistoimenpiteitä, joihin oli haettu lupa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

12 päivänä marraskuuta 1986 annettujen ohjeiden kohtien 1.1, 1.3.4, 2.1.2, 2.1.6.2, 2.2.6.2, 2.2.6.3, 2.2.6.4, 2.5.2.4, 2.6.1.2, 2.6.1.3, 2.6.1.4, 3, 4.1.1.2, 4.1.2.4, 4.2.4.6, 6.3.3.1, 7.7.1, 7.8 muutokset tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994 koskien rakentamistoimenpiteitä, joihin oli haettu lupa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. Kumottu.
Muutos tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2009. Kumottu.
 • B4-5 (1976) Rakennussementti, taivutusrasituksen alaiset kevytsorabetonielementit, määräykset ja ohjeet

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976 koskien rakentamistoimenpiteitä, joihin oli haettu lupa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1982. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987 korvaten vuoden 1981 annetut ohjeet kevytsoraharkkorakenteista. Kumottu.

 •  B5 (2007) Kevytbetoniharkkorakenteet, ohjeet
Asetus tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 2007 koskien trakennustoimenpiteitä, joihin on haettu lupa mainittun apäivänä tai sen jälkeen. Kumottu.
Kumottu.

Asetus tuli voimaan 1 päivänä elokuuta 2001 ja sillä kumottiin -88 annettuihin ohjeisiin sisältynyt liite 3 sovellettavista standardeista. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989 ja korvasivat vuonna 1976 annetut ohjeet. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988 ja korvasivat vuonna 1977 annetuissa ohjeissa B7 teräsrakenteita koskevan osan 11. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 lokakuuta 1996. Kumottu
Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989 ja korvasivat vuonna 1977 annetuissa ohjeissa E5 tiilirakenteita koskevan osan 11. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä lokuuta 2007 ja sillä kumottiin 1988 annettu päätös tiilirakenteista. Kumottu.
 • B8-9 (1977) Betonirakenteiden valmistus, betonin kelpoisuuden toteaminen, ohjeet

Kumottu.

Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1983 kumoten vuonna 1978 annetut ohjeet. Kumottu.

Muutokset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990 koskien rakennustoimenpiteitä, joihin on haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

Asetus tuli voimaan 1 tammikuuta 2001 ja sillä kumottiin 1982  päätös puurakenteista siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottu.

  Eurokoodit

Ympäristöministeriön asetuksella 4-16 kumotaan 1.1.2017 ympäristöministeriön asetus Eurocode-standardien soveltamisesta talonrakentamisessa ja  sen liitteenä annetut kansalliset liitteet.

Kumotut kansalliset liitteet on esitetty seuraavissa paketeissa siten, että tässä ilmoitetaan viimeisin muutosversio:

  YM asetus annettu   Kansalliset liitteet

SFS-EN 1990

SFS-EN 1991-1-2, SFS-EN 1991-1-3, SFS-EN 1991-1-5

SFS-EN 1992-1-1, SFS-EN 1992-1-2  

SFS-EN 1993-1-1 , SFS-EN 1993-1-2 , SFS-EN 1993-1-8,

SFS-EN 1993-1-9, SFS-EN 1993-1-10

SFS-EN 1994-1-1, SFS-EN 1994-1-2

SFS-EN 1995-1-1, SFS-EN 1995-1-2

SFS-EN 1997-1

SFS-EN 1993-1-3, SFS-EN 1993-1-4, SFS-EN 1993-1-5, SFS-EN 1993-1-6, SFS-EN 1993-1-7, SFS-EN 1993-3-1, SFS-EN 1993-3-2

SFS-EN 1997-2

SFS-EN 1993-4-1+AC, SFS-EN 1993-4-2+AC, SFS-EN 1993-4-3+AC

SFS-EN 1993-5+AC, SFS-EN 1993-6

SFS-EN 1995-1-1/A1:2008

SFS-EN 1996-1-1, SFS-EN 1996-1-2, SFS-EN 1996-2

Asetus standardin SFS-EN 1992-1-1 kohdan 4.4.1.2 muuttamisesta

SFS-EN 1991-1-7, SFS-EN 1991-3

SFS-EN 1992-3

SFS-EN 1993-1-11+AC, SFS-EN 1993-1-12

SFS-EN 1991-1-1muutos 1, SFS-EN 1999-1-4 muutos 1,

SFS-EN 1991-1-6 muutos 1

SFS-EN 1993-3-1 muutos 1

SFS-EN 1999-1-1, SFS-EN 1999-1-2, SFS-EN 1999-1-3,

SFS-EN 1999-1-4, SFS-EN 1999-1-5

  C Eristykset

 

  Kumottu rakentamismääräys

Lisätietoa

 • C1-4 (1976-78) Ääneneristys (1976), veden ja kosteudeneristys (1978), lämmöneristys (1978), määräykset ja ohjeet

C1 määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976.

C2 määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976.

C3 määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1979.

C4 ohjeet korvasivat 1975 annetut ohjeet C4 lämmönläpäisykertoimen määritys ja eristystyön suoritus. Kumottu.

 • C1-4 (1976) Ääneneristys (määräykset), veden- ja kosteudeneristys (määräykset), lämmöneristys (määräykset), lämmönläpäisykertoimen määritys ja eristystyön suoritus (ohjeet)

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976 ja koskivat rakennustoimenpidettä, johon on haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1985 ja koskivat rakennustoimenpidettä, johon on haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • C1 (1998) Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa, määräykset ja ohjeet
Määräykset tulivat voimaan 1.10.1998. Kumottu.
 • C2 (1976) Veden- ja kosteudeneristys, määräykset

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976 ja koskivat rakennustoimenpidettä, johon on haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

Määräykset tulivat voimaan 1.1.1999. Kumottu

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985 ja koskivat rakennustoimenpidettä, johon on haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • C3 (2003) Rakennuksen lämmöneristys, määräykset

Asetus tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003 ja sillä kumottiin sisäasisinministeriön 1983 antama päätös lämmöneristyksestä. Kumottu.

 • C3 (2007) Rakennuksen lämmöneristys, määräykset

Asetus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta ja sillä kumottiin 2002 annettu asetus lämmöneristyksestä. Kumottu.

 • C3 (2010) Rakennuksen lämmöneristys, määräykset
Asetus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja sillä kumottiin 2007 annettu asetus lämmöneristyksestä. Kumottu.

Ohjeet korvasivat 12 päivänä marraskuuta 1975 annetut ohjeet C4 Lämmönläpäisykertoimen määritys ja eristystyön suoritus. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1.10.2003. Kumottu

Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 heinäkuuta 1985 ja kumosivat 8 päivänä kesäkuuta 1978 annetut Suomen rakentamismääräyskokoelmaan kuuluneet ääneneristystä koskevat ohjeet (C5). Kumottu.

 • C6 (1984) Asuinrakennusten LVI-laitteiden äänitekniikka, ohjeet

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984 ja koskivat rakennustoimenpiteitä, joihin oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

  D LVI ja energiatalous

 

  Kumottu rakentamismääräys

  Lisätietoa

 • D1 (1976) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976 ja koskivat rakennustoimenpiteitä, joihin oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • D1 (1987) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1987 ja koskivat rakennustoimenpiteitä, joihin oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • D1 (2007) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet
Määräykset ja ohjeet tulivat voimaan 1.7.2007. Kumottu
 • D1 (2010) Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet, muutos
Muutos tuli voimaan 3.1.2011. Kumottu
 • D2 (1976) Rakennusten ilmanvaihto, määräykset
Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976 ja koskivat rakennustoimenpiteitä, joihin oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu
 • D2 (1978) Rakennusten ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1979 ja koskivat rakennustoimenpiteitä, joihin oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • D2 (1987) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 ja koskivat rakennustoimenpiteitä, joihin oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • D2 (2003) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet

Asetus tuli voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003 ja sillä kumottiin ympäristöministeriön -87 antama päätös rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Kumottu.

 • D2 (2010)  Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet

Asetus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja sillä kumottiin 2002 annettu asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Kumottu.

 • D2 (2012) Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet

Asetus tuli voimaan 1.7.2012. Kumottu

Perustelumuistio asetukseen D2 (2012).

 • D3 (1978) Rakennusten energiatalous, määräykset ja ohjeet

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1979 ja koskivat rakennustoimenpiteitä, joihin oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • D3 (2007) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet

Asetus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja sillä kumottiin sisäasiainministeriön -78 antama päätös rakennusten energiataloudesta. Kumottu.

 • D3 (2010) Rakennusten energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet

Asetus tuli voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010 ja sillä kumottiin ympäristöministeriön 2007 antama asetus rakennusten energiatehokkuudesta. Kumottu.

Esimerkki rakennuksen lämpöhäviöiden tasauslaskelmasta (pdf)

Tasauslaskin 2007 (versio helmikuu 2009) (xls)

D3 Tasauslaskin 2010 (versio helmikuu 2009) (xls)

D3-2010 LTO-laskin Tasauslaskimeen (versio lokakuu 2009) (xls)

 • D3 (2012) Rakennuksen energiatehokkuus, määräykset ja ohjeet
Asetus tuli voimaan 1.7.2012. Kumottu
 • 1/2013, D3 ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen määräyksen 2.1.3 kumoamisesta
Muutos tuli voimaan 15.1.2013. Kumottu
 • 5/2013 ympäristöministeriön asetus rakennusten energiatehokkuudesta annetun ympäristöministeriön asetuksen muuttamisesta
Muutos tuli voimaan 1.6.2013. Kumottu
Kumottu

Kumottu.

Kumottu
 • D5 (1985) Rakennusten lämmityksen tehon- ja energiantarpeen laskenta, ohjeet
Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. Kumottu.
 • D5 (2007) Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta, ohjeet
Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008 ja sillä kumottiin ympäristöministeriön 1984 antama päätös renergiankulutuksen ja
lämmitystehontarpeen laskennasta. Kumottu.
Ohjeet tulivat voimaan 17.5.2013. Kumottu

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990 ja koskivat rakennustoimenpiteitä, joihin oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Korvasivat vuoden 1984 määräykset A3.  Kumottu.

 • D7 (1997) Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset, määräykset

Määräykset tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998. Kumottu.

  E Rakenteellinen paloturvallisuus

 

  Kumottu rakentamismääräys

  Lisätietoa

 • E1 (1976) Rakenteellinen paloturvallisuus, määräykset

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976. Jos lupaa rakentamistoimenpiteeseen haettiin ennen 1.1.78, saatiin kuitenkin käyttää aikaisempia määräyksiä. Kumottu.

 • E1 (1981) Rakenteellinen paloturvallisuus, määräykset

Määräykset tulivat voimaan 1.1.1981 ja koskivat rakennustoimenpiteitä, joihin oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Korvasivat vuoden -75 määräykset E1. Jos lupaa rakentamistoimenpiteeseen haettiin ennen 1.1.82, saatiin kuitenkin käyttää aikaisempia määräyksiä. Kumottu.

 • E1 (1997) Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997 ja koskivat rakentamista, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Korvasivat vuoden -80 ohjeet E1. Kumottu.

 • E1 (2002) Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet

Asetus tuli voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2002 ja se kumosi -97 annetun päätöksen (E1). Kumottu.

E1 (2002, muutos 2008)

E1 (2002 muutos 2008 [2])

 • E1 (2011) Rakennusten paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Asetus tuli voimaan 15.4.2011. Kumottu.
 • E2 (1976) Teollisuus- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet

Kumottu.

 • E2 (1985) Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet

Ohjeet tulivat voimaan 1.7.1985 ja niillä korvattiin vuonna -75 annetut ohjeet E2 Teollisuus- ja varastorakennusten paloturvallisuus. Kumottu.

 • E2 (1995) Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet

Ohjeet tulivat voimaan 1.1.1995 ja korvasivat 15.10.1984 annetut ohjeet tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuudesta. Kumottu.

 • E2 (1997) Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997 ja koskivat rakentamista, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Ohjeet korvaavat -94 annetut ohjeet (E2). Kumottu.

 • E2 (2005) Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus, ohjeet
Ohjeet tulivat voimaan 1.10.2005. Kumottu

Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1.1.1988 ja ne korvasivat 29.12.1976 annetut ohjeet E3. Kumottu.

 • E3 (2007) Pienten savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Määräykset tulivat voimaan 1.12.2007. Kumottu
 • E4 (1977) Moottoriajoneuvosuojien paloturvallisuus, ohjeet

Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1.7.1990 ja korvasivat 26.9.1977 annetut ohjeet E4. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1.9.1997 ja korvasivat 19.12.1989 annetut ohjeet E4. Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1.10.2005. Kumottu
 • E5 (1977) Kantavien ja osastoivien rakenteiden palonkestävyys, ohjeet

Kumottu.

Kumottu.

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja korvasivat -78 annetut ohjeet osastoivista ovista (E6). Kumottu.

 • E6 (1998) Rakenteellinen paloturvallisuus: ohjeiden E6 (1991) kumoaminen

Päätös tuli voimaan 1.9.1998. Kumottu.

 • E7 (1980) Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet

Kumottu.

 • E7 (2004) Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus, ohjeet

Ohjeet tulivat voimaan 1.1.2004.

Osan E7 uusiminen, esiselvitys  (pdf, 6 Mt)

 • E9 (1985) Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • E9 (1997) Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus, ohjeet

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • E9 (2005) Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus
Ohjeet tulivat voimaan 1.10.2005. Kumottu

  F Yleinen rakennussuunnittelu

 

  Kumottu rakentamismääräys

  Lisätietoa

 • F1 (1978) Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelu liikuntaesteisille soveltuviksi, määräykset ja ohjeet

Määräykset tulivat voimaan 31 päivänä joulukuuta 1979 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • F1 (1985) Yleisön käyttöön tarkoitettujen tilojen suunnittelu liikuntaesteisille soveltuviksi, määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1985. Päätöksellä kumottiin -78 annetut aikaisemmat määräykset F1. Kumottu.

 • F1 (1997) Liikkumisesteetön rakentaminen, määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä joulukuuta 1997. Päätöksellä kumottiin -84 annetut aikaisemmat määräykset F1. Kumottu.

 • F1 (2005) ympäristöministeriön asetus esteettömästä rakennuksesta, määräykset ja ohjeet
Määräykset ja ohjeet tulivat voimaan 1.3.2005. Kumottu
 • F2 (1983) Rakennusten käyttö- ja huoltoturvallisuus, ohjeet

Ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983 ja koskivat rakentamistoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

 • F2 (2001) Rakennuksen käyttöturvallisuus, määräykset ja ohjeet
Määräykset ja ohjeet tulivat voimaan 1.12.2001. Kumottu

  G Asuntorakentaminen

 

  Kumottu rakentamismääräys

  Lisätietoa

Määräykset tulivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1994 ja koskivat rakennustoimenpidettä, johon oli haettu lupaa mainittuna päivänä tai sen jälkeen. Kumottu.

Määräykset tulivat voimaan 1.3.2005. Kumottu
 • G2 (1995) Valtion tukema asuntorakentaminen, määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet tulivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1995. Kumottu.

 • G2 1998) Valtion tukema asuntorakentaminen, määräykset ja ohjeet

Määräykset tulivat voimaan 1 syyskuuta 1998. ja ne kumosivat  1995 annetut määräykset ja ohjeet valtion asuntorakentamisesta. Kumottu

Julkaistu 29.12.2016 klo 13.03, päivitetty 22.2.2019 klo 15.01
 • FI
 •  
 • SV