Hyppää sisältöön

Meluntorjunta ja ääniolosuhteet

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus ja sen oleskelu- ja piha-alueet niiden käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla suunnitellaan ja rakennetaan siten, että rakennuksen sekä rakennuspaikan piha- ja oleskelualueiden melualtistus ja ääniolosuhteet eivät vaaranna terveyttä, lepoa tai työntekoa.

Rakenteiden ääneneristävyyden ja taloteknisten laitteiden äänitason ja asennusten on oltava sellaisia, että rakennuksessa oleskelevien uni ja lepo eivät häiriinny ja rakennuksen käyttötarkoituksen mukainen toiminta on ääniolosuhteiden puolesta mahdollista. Rakennuksen ääniolosuhteet on määritettävä äänitason ja kaiuntaisuuden avulla sekä piha- ja oleskelualueilla äänitasojen avulla.

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, meluntorjunta ja ääniolosuhteet

Asetus

Taustamateriaali

Ohje

360/2019 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä annetun ympäristöministeriön asetuksen 5 ja 6 §:n muuttamisesta
 

796/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä

 

 

 


Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen rakennuksen ääniympäristöstä

 

 

 


Ympäristöministeriön ohje rakennuksen ääniympäristöstä (pdf, 1 mb)

Lisätietoja:
Ympäristöneuvos Ari Saarinen, p. 0295 250257, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.40, päivitetty 11.4.2019 klo 10.03