Hyppää sisältöön

Paloturvallisuus

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan sen käyttötarkoituksen edellyttämällä tavalla paloturvalliseksi. Palon syttymisen vaaraa on rajoitettava. Rakennuksen kantavien rakenteiden on oltava sellaiset, että ne palon sattuessa kestävät vähimmäisajan ottaen huomioon rakennuksen sortuminen, poistumisen turvaaminen, pelastustoiminta ja palon hallintaan saaminen. Palon ja savun kehittymistä ja leviämistä rakennuksessa sekä palon leviämistä lähistöllä oleviin rakennuksiin on pystyttävä rajoittamaan. Rakennuksen rakentamisessa on käytettävä paloturvallisuuden kannalta soveltuvia rakennustuotteita ja teknisiä laitteistoja.

Rakennuksen on oltava sellainen, että siinä olevat voivat palon sattuessa pelastautua tai heidät voidaan pelastaa. Pelastushenkilöstön turvallisuus on rakentamisessa otettava huomioon. Lupaviranomainen voi edellyttää laadittavaksi turvallisuusselvityksen poistumisturvallisuuden kannalta erittäin vaativasta kohteesta.

Voimassa oleva rakentamismääräyskokoelma, rakenteellinen paloturvallisuus

Asetus

Taustamateriaali

Ohje

848/2017 Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta
Vastuuhenkilö Jorma Jantunen

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen rakennusten paloturvallisuudesta (pdf, 334 kb)

 

745/2017 Ympäristöministeriön asetus savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta
Vastuuhenkilö Jyrki Kauppinen

 

Perustelumuistio ympäristöministeriön asetukseen savupiippujen rakenteista ja paloturvallisuudesta (pdf, 418 kt)

Savupiipun läpivientieristeen orgaanisen aineen palamisen vaikutus savupiipun läpiviennin paloturvallisuuteen (pdf, 4 Mt) Tutkimusselostus Nro Palo 2466/2016, Tampereen teknillinen yliopisto

Yläpohjan eristäminen muovieristeillä metallisen savupiipun ympärillä (pdf, 1,3 kt) Tampereen teknillinen yliopisto, 2016

Yläpohjan lisälämmöneristäminen metallisen savupiipun ympärillä (pdf, 2,3 kt), Tampereen teknillinen yliopisto, 2016

Savupiippujen rakenteet ja paloturvallisuus – esimerkkejä savupiippujen toteuttamisesta 31.1.2019 (pdf)
    E8 (1985) Muuratut tulisijat, ohjeet
Vastuuhenkilö Jyrki Kauppinen

 

Henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@ym.fi, Jorma Jantunen: etunimi.o.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.12.2016 klo 12.38, päivitetty 30.9.2019 klo 13.22